{jcomments off}GezinsGids is een tweewekelijks magazine voor het gezin binnen de gereformeerde gezindte. GezinsGids zoekt de diepgang en wil op basis van Gods Woord antwoorden geven op vragen van nu.

GezinsGids is een zeer kosteneffectief medium. U bereikt met GezinsGids een groep die met andere media moeilijk te bereiken is.

 

De tarieven, formaten en aanleverspecificaties die gelden in 2016 sturen we u graag automatisch toe.
Vul uw gegevens in via de volgende link:

 

AANVRAAG TARIEVENGEZINSGIDS

 

Contactpersoon: André Versprille
Tel: 0623909291
Email: adv@gezinsgids.nl