Adverteren

GezinsGids is een tweewekelijks magazine voor het gezin binnen de gereformeerde gezindte. GezinsGids zoekt de diepgang en wil op basis van Gods Woord antwoorden geven op vragen van nu. GezinsGids is een zeer kosteneffectief medium. U bereikt met de GezinsGids een groep die met andere media moeilijk te bereiken is.

De tarieven, formaten en aanleverspecificaties sturen we u graag automatisch toe.

AANVRAAG TARIEVEN GEZINSGIDS

TREFFERS

Contactpersoon: André Versprille
Tel: 06 2390 9291
Email: adv@gezinsgids.nl