In de meest recente GezinsGids schreven we over hoe profetieën over de Heere Jezus in het Oude Testament de betrouwbaarheid van de Schrift bewijzen. In dit artikel aan aantal relevante Schriftgedeelten die dit laten zien.

30 profetieën over de Messias
ProfetieënVindplaats in
Oude Testament
Wat zegt het Nieuwe Testament over Jezus?
1Hij zou geboren worden in Bethlehem.Micha 5:1Mattheüs 2:1
Lukas 2:4-6
2Hij zou geboren worden uit een maagd.Jesaja 7:14Mattheüs 1:22-23
Lukas 1:27-31
3Hij zou komen uit de lijn van Abraham, Izak, Jakob en Juda.Genesis 12:3
Genesis 17:19Numeri 24:17Genesis 49:10
Mattheüs 1:1
Lukas 3:34Mattheüs 1:2Lukas 3:33
4Hij zou Immanuel worden genoemd.Jesaja 7:14Mattheüs 1:23
5Hij zou in Egypte verblijven.Hosea 11:1Mattheüs 2:14-15
6In Zijn geboorteplaats zou een bloedbad plaatsvinden waarbij kinderen werden gedood.Jeremia 31:15Mattheüs 2:16-18
7Hij zou door zijn eigen mensen worden afgewezen.Jesaja 53:3Johannes 1:11
Johannes 7:5
8Hij zou een profeet zijn.Deuteronomium 18:15Handelingen 3:20-22
9Hij zou een Nazarener worden genoemd (‘netzer’: Scheut/Spruit, waarvan het woord ‘Nazareth’ is afgeleid).Jesaja 11:1
Jesaja 60:21
Mattheüs 2:23
10Hij zou licht brengen naar het land van Israël.Jesaja 8:23
Jesaja 9:1
Mattheüs 4:13-16
11Hij zou spreken in gelijkenissen.Jesaja 6:9-10Mattheüs 13:10-1534-35
12Hij zou worden gestuurd om de gebrokenen en gebondenen te genezen.Jesaja 61:1Lukas 4:18-19
13Hij zou Koning worden genoemd en op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijden.Zacharia 9:9Mattheüs 27:37
14Hij zou door de kleine kinderen worden geprezen.Psalm 8:3Mattheüs 21:16
15Hij zou verraden worden.Psalm 41:10Lukas 22:47-48
Mattheüs 26:14-16
16Het geld (30 zilverlingen) waarvoor Hij werd verraden zou gebruikt worden om een pottenbakkersveld te kopen.Zacharia 11:12-13Mattheüs 27:9-10
17Hij zou zwijgen voor Zijn aanklagers.Jesaja 53:7Markus 15:4-5
18Hij zou worden bespuwd en geslagen.Jesaja 50:6Mattheüs 26:67
19Hij zou zonder oorzaak worden gehaat.Psalm 35:19
Psalm 69:5
Johannes 15:24-25
20Hij zou met misdadigers worden gekruisigd.Jesaja 53:12Mattheüs 27:38
Markus 15:27-28
21Hij zou edik te drinken krijgen.Psalm 69:22Mattheüs 27:34
Johannes 19:28-30
22Zijn handen, voeten en zij zouden doorboord worden.Psalm 22:17
Zacharia 12:10
Johannes 19:34
Johannes 20:25
23Hij zou worden bespot en belachelijk gemaakt.Psalm 22:7-8Lukas 23:35
24Zijn kledingstukken zouden worden verloot.Psalm 22:19Lukas 23:34
Mattheüs 27:35
25Zijn beenderen zouden niet worden gebroken.Psalm 34:21Johannes 19:33, 36
26Hij zou door God worden verlaten.Psalm 22:2Mattheüs 27:46
27Hij zou bij de rijken begraven worden.Jesaja 53:9Mattheüs 27:57-60
28Hij zou uit de dood opstaan.Psalm 16:10
Psalm 49:16
Mattheüs 28:6
Handelingen 2:24, 31
29Hij zou naar de hemel opvaren en zitten aan Gods rechterhand.Psalm 68:19

Psalm 110:1

Markus 16:19
Lukas 24:51Mattheüs 22:44
30Hij zou een offer voor de zonde zijn, de ongerechtigheden dragen.Jesaja 53:5, 10-12Romeinen 5:6-8