Algemeen

30 profetieën die de betrouwbaarheid van de Bijbel aantonen

Door

op

In de meest recente GezinsGids schreven we over hoe profetieën over de Heere Jezus in het Oude Testament de betrouwbaarheid van de Schrift bewijzen. In dit artikel aan aantal relevante Schriftgedeelten die dit laten zien.

30 profetieën over de Messias
Profetieën Vindplaats in
Oude Testament
Wat zegt het Nieuwe Testament over Jezus?
1 Hij zou geboren worden in Bethlehem. Micha 5:1 Mattheüs 2:1
Lukas 2:4-6
2 Hij zou geboren worden uit een maagd. Jesaja 7:14 Mattheüs 1:22-23
Lukas 1:27-31
3 Hij zou komen uit de lijn van Abraham, Izak, Jakob en Juda. Genesis 12:3
Genesis 17:19Numeri 24:17Genesis 49:10
Mattheüs 1:1
Lukas 3:34Mattheüs 1:2Lukas 3:33
4 Hij zou Immanuel worden genoemd. Jesaja 7:14 Mattheüs 1:23
5 Hij zou in Egypte verblijven. Hosea 11:1 Mattheüs 2:14-15
6 In Zijn geboorteplaats zou een bloedbad plaatsvinden waarbij kinderen werden gedood. Jeremia 31:15 Mattheüs 2:16-18
7 Hij zou door zijn eigen mensen worden afgewezen. Jesaja 53:3 Johannes 1:11
Johannes 7:5
8 Hij zou een profeet zijn. Deuteronomium 18:15 Handelingen 3:20-22
9 Hij zou een Nazarener worden genoemd (‘netzer’: Scheut/Spruit, waarvan het woord ‘Nazareth’ is afgeleid). Jesaja 11:1
Jesaja 60:21
Mattheüs 2:23
10 Hij zou licht brengen naar het land van Israël. Jesaja 8:23
Jesaja 9:1
Mattheüs 4:13-16
11 Hij zou spreken in gelijkenissen. Jesaja 6:9-10 Mattheüs 13:10-1534-35
12 Hij zou worden gestuurd om de gebrokenen en gebondenen te genezen. Jesaja 61:1 Lukas 4:18-19
13 Hij zou Koning worden genoemd en op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijden. Zacharia 9:9 Mattheüs 27:37
14 Hij zou door de kleine kinderen worden geprezen. Psalm 8:3 Mattheüs 21:16
15 Hij zou verraden worden. Psalm 41:10 Lukas 22:47-48
Mattheüs 26:14-16
16 Het geld (30 zilverlingen) waarvoor Hij werd verraden zou gebruikt worden om een pottenbakkersveld te kopen. Zacharia 11:12-13 Mattheüs 27:9-10
17 Hij zou zwijgen voor Zijn aanklagers. Jesaja 53:7 Markus 15:4-5
18 Hij zou worden bespuwd en geslagen. Jesaja 50:6 Mattheüs 26:67
19 Hij zou zonder oorzaak worden gehaat. Psalm 35:19
Psalm 69:5
Johannes 15:24-25
20 Hij zou met misdadigers worden gekruisigd. Jesaja 53:12 Mattheüs 27:38
Markus 15:27-28
21 Hij zou edik te drinken krijgen. Psalm 69:22 Mattheüs 27:34
Johannes 19:28-30
22 Zijn handen, voeten en zij zouden doorboord worden. Psalm 22:17
Zacharia 12:10
Johannes 19:34
Johannes 20:25
23 Hij zou worden bespot en belachelijk gemaakt. Psalm 22:7-8 Lukas 23:35
24 Zijn kledingstukken zouden worden verloot. Psalm 22:19 Lukas 23:34
Mattheüs 27:35
25 Zijn beenderen zouden niet worden gebroken. Psalm 34:21 Johannes 19:33, 36
26 Hij zou door God worden verlaten. Psalm 22:2 Mattheüs 27:46
27 Hij zou bij de rijken begraven worden. Jesaja 53:9 Mattheüs 27:57-60
28 Hij zou uit de dood opstaan. Psalm 16:10
Psalm 49:16
Mattheüs 28:6
Handelingen 2:24, 31
29 Hij zou naar de hemel opvaren en zitten aan Gods rechterhand. Psalm 68:19

Psalm 110:1

Markus 16:19
Lukas 24:51Mattheüs 22:44
30 Hij zou een offer voor de zonde zijn, de ongerechtigheden dragen. Jesaja 53:5, 10-12 Romeinen 5:6-8

Geef een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *