altVan verschillende jonge ouders hoor ik dat ze hun kinderen thuis Bijbelteksten uit het hoofd laten leren. Ik zou graag willen weten: waarom is dat belangrijk? Maar ook: hoe doe je dat? Is er een bepaalde methode om dit kinderen aan te leren? Verschillende vrouwen aan het woord.

 Waarom Paulien haar kinderen Bijbelteksten leert:
„Bijbelkennis is in veel opzichten nuttig voor ons en onze kinderen!De Heere Zelf zegt in Hosea 4:6: ‘Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is’.
Vroeger leerde ik als kind voor catechisatie de vragen uit het vragenboekje van ds. Ledeboer. Mijn moeder wilde dat ik ook de teksten die achter de antwoorden stonden opzocht en erbij leerde. Wat heb ik daar later veel profijt van gehad, omdat ik daardoor heel wat Bijbelteksten ken!
In de tweede plaats zijn wij het ook aan God en onze kinderen verplicht: bij de Doop hebben wij als ouders beloofd onze kinderen naar ons vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Deuteronomium 6:7 zegt daarvan zelfs dat wij onze kinderen Gods woorden ‘in zullen scherpen’.
Maar het derde en belangrijkste is Romeinen 10:17: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’. Als wij de Bijbel lezen en de Heere paart Zijn Geest aan Zijn Woord, dan worden de woorden záken, en dat is voor ons en onze kinderen onmisbaar op weg en reis naar de eeuwigheid!”


Wat Marit ook belangrijk vindt:

„Kinderen Bijbelteksten aanleren, is heel belangrijk omdat ze zich zo, zeker ook op latere leeftijd, kunnen verweren tegen allerlei wind van leer. Het is echt nodig om bepaalde dingen op grond van Gods Woord te kunnen weerleggen, zeker in een tijd als deze. Je moet dan weten wát er staat en wáár het staat.”


En Liesbeth:

„Ik vind het belangrijk om kinderen Bijbelteksten te leren om hen met de taal van de Bijbel vertrouwd te maken. We leggen onze kinderen ook altijd uit dat het belangrijk is om teksten en psalmen te leren, omdat we in situaties kunnen komen waarin we ze niet zelf kunnen lezen, maar wel kunnen memoriseren. Denk aan ziekte, ouderdom of dementie en vervolging.”

Dit artikel gaat verde in de GezinsGids van 15 mei 2014