altAls ik boos word, is het net alsof ik een vulkaan in mijn buik heb,” zei een negenjarig meisje eens. Boosheid is een menselijke emotie. Het is belangrijk hoe je ermee omgaat. Hoe kunnen ouders hun kinderen leren er goed mee om te gaan?

Geef de toorn plaats

Boosheid is een veel voorkomend gevoel sinds de zondeval. Belangrijk is hoe deze emotie omgezet wordt in gedrag. De Bijbel verbiedt boosheid niet, maar roept wel op om ‘de toorn plaats te geven’ (Romeinen 12 vers 19). Of, zoals Paulus iets verder in dit hoofdstuk schrijft: ‘Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.’
In Genesis 4 staat voor het eerst over boosheid tussen mensen geschreven. Kaïn is boos op Abel, omdat de Heere zijn offer niet aanziet en die van zijn broer wel. ‘Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel.’ De vraag die de Heere hem stelt is opmerkelijk: ‘Waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen?’ Kijk eens naar je boosheid, Kaïn! Zie je emotie onder ogen. Waarom ben je eigenlijk boos?
Maar ook de oplossing die de Heere hem aanreikt is veelzeggend: ‘Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur?’ God roept Kaïn op om zijn negatieve emotie om te buigen naar goed gedrag.
Deze geschiedenis leert dat het bij boosheid belangrijk is om te begrijpen waar de boosheid vandaan komt en dat het nodig is om de negatieve energie van boosheid om te zetten in positief gedrag.

Mijn kind is boos Wat nu?

1. Luister. Onderken het probleem. Toon begrip voor de emotie en neem het serieus.
2. Probeer de boosheid te begrijpen. Achter boosheid gaat vaak verdriet, angst of machteloosheid schuil. Kijk achter de boosheid. Probeer de aanleiding te achterhalen. Help het kind de werkelijke oorzaak te zien.
3. Help de negatieve energie van boosheid om te zetten in positief gedrag. Probeer zo mogelijk de aanleiding weg te namen of steun het kind bij het bedenken van een strategie om met de boosheid om te gaan.
4. Gedraagt het kind zich agressief, geef dan op de volgende manier grenzen aan:
a. Geef duidelijk aan waar de grens ligt.
b. Geef duidelijk aan welke maatregelen je neemt als die grens wordt overschreden.
c. Wees consequent in het handhaven van de grenzen en houd woord.

Meer tips over boosheid bij kinderen leest in in de GezinsGids van 22 augustus.