Colofon

GezinsGids is een tweewekelijks magazine voor het hele gezin met een reformatorische identiteit. Vol met artikelen voor jong en oud. In dit blad leest u over wat er speelt in het gezin, de kerk en daarbuiten. GezinsGids valt iedere twee weken op de mat bij de abonnees en is bovendien beschikbaar in de christelijke boekhandel.

Een vast team van betrokken medewerkers zorgt voor uitgave van de GezinsGids:

Uitgever
J.W.M.R. Otte

Hoofd redactie en vormgeving
C.J. de Leeuw

Uitgeefassistente
J.H.M. Corbijn-de Leeuw

Eindredacteur
B. van de Beek-Pellegrom

Redactieraad
A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree,
A.S. Middelkoop, M. van der Staaij-van Ree

Redactiemedewerkers
D. de Bruin, R. Mulder

Advertentieverkoop
A. Versprille

Vormgeving
N.M. Kroon-Limburg

Abonnementenadministratie
J.M. Thierry-van Zijl

GezinsGids
Elzenkade 6
3992 AC Houten
030 230 3500