Colofon

In deze tijd komt er veel op gezinnen af. Veel zaken vragen om een antwoord. De vraag is hoe je dicht blijft bij de hetgeen waar je voor staat.  Als GezinsGids willen we daar een bijdrage aan leveren. Heel praktisch. De redactie probeert u zo evenwichtig mogelijk informatie te geven, zodat u zelf uw mening kunt vormen. Zo willen we op basis van Gods Woord antwoorden geven op vragen van nu. Daarnaast willen we een rustpunt zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan boeken, vrije tijd, het vorstenhuis en nog veel meer.

Kortom: GezinsGids is een tweewekelijks christelijke magazine voor het hele gezin met een reformatorische identiteit. Vol met artikelen voor jong en oud. In dit blad leest u over wat er speelt in het gezin, de kerk en daarbuiten. GezinsGids valt iedere twee weken op de mat bij de abonnees. Bovendien is het magazine beschikbaar voor de losse verkoop in de christelijke boekhandel.

Elke twee weken draagt een team van betrokken medewerkers zorg voor de GezinGids.
De vaste kern van dit team bestaat uit:

Uitgever
J.W.M.R. Otte

Hoofd redactie en vormgeving
C.J. de Leeuw

Uitgeefassistente
J.H.M. Corbijn-de Leeuw

Eindredacteur
B. Van de Beek-Pellegrom

Redactieraad
A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree,
A.S. Middelkoop.

Redactiemedewerkers
D. de Bruin, J.F.A. Démoed,
R. Mulder.

Vormgeving
N.M. Limburg, J.E.L. Otten

Marketing
H.J. van Lindenberg

Abonnementenadministratie
G.M. van Ettekoven
Loodsboot 8, 3991 CJ Houten
T (030) 230 35 00