Elke leerkracht of docent weet het: in de eerste weken van het schooljaar wordt de toon gezet voor het hele cursusjaar. Je bereidt je daarom grondig voor, je zorgt dat je alles op orde hebt. En toch is die eerste schooldag altijd weer spannend. Juf Elise Buijs: „Na het eerste lesuur is de spanning weg.”

Voor Elise Buijs (28), docente Nederlands op het Van Lodenstein College in Hoevelaken is die spanning aan het begin van het cursusjaar wel enigszins herkenbaar. „Meestal droom ik wel een keer over de nieuwe start! In die dromen gaat het vaak goed mis: ik kan het niet meer, het is rommelig. Maar als ik het eerste lesuur heb gehad, is de spanning weg. Ik weet weer hoe ‘het valt’. De spanning heeft te maken met het onbekende: welke leerlingen krijg ik? Hoe zal het jaar verlopen? Als ik lastige klassen krijg, hoe ga ik daarmee om?”

Eerst vrezen en dan liefhebben is een veelgehoorde uitspraak. Aan het begin van het jaar moet je dus niet te amicaal beginnen. Zijn de docenten het hiermee eens? Erika Boogert (23), juf van groep 7 op de Ds. Gisbertus Voetiusschool te Andel: „Absoluut. Gezag en relatie gaan samen op. Je kunt het enorm leuk en gezellig met de kinderen krijgen, maar je moet wel duidelijk de leiding nemen. Anders nemen ze een loopje met je.” Van belang is volgens Erika dat je je organisatie en structuur direct zo stevig presenteert ‘als een huis.’ „Zo van: zo wil ik het hebben en zo gaan we het doen.”

Lees meer over Elise en Erika in de GezinsGids van 17 augustus 2017.