altMomenteel zijn we, voor in ons blad de GezinsGids, bezig met het schrijven van een artikel over de rol van het gebed. Ter voorbereiding hierop willen we u vragen om onze enquête, met als thema ‘het gebed’, voor de GezinsGids in te vullen.

We gaan in op vragen rondom de inhoud van het gebed, het persoonlijk gebedsleven en de wijze waarop u bidt. Het onderzoek neemt slecht twee minuten in beslag.

Wij vragen u de vragen vooraf goed door te lezen en alle vragen te beantwoorden. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de onderzoeksresultaten en zijn alle gegevens anoniem. Gebruik de volgende link om naar de enquete te gaan:

https://nl.surveymonkey.com/s/gebedsonderzoek

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! De redactie