Je hoofd bedekken als vrouw tijdens erediensten is een zichtbare uitdrukking van de scheppingsorde, stelt ds. M. Klaassen. Hij leidt dat af uit 1 Korinthe 11. „Zoals God de Vader het hoofd is van Christus, zo is de man het hoofd van de vrouw. 

Dat wil niet zeggen dat de vrouw minder is dan de man, want Christus is ook niet minder dan de Vader. Wel betekent het dat er voor beiden een verschillende rol is.”

Waar duidt de uitdrukking op dat vrouwen ‘een macht op het hoofd’ moeten hebben ‘omwille van de engelen’?

„‘De macht’ betekent: ‘het teken van autoriteit’. Hoofdbedekking is dus een teken waarmee je laat zien dat je de door God gewilde autoriteit – de man, God – erkent en respecteert.” 

U wijst in wat u erover schreef op het tijdloze van de scheppingsorde. Is dit voorschrift dan ook tijdloos? 

„Ik zie geen aanleiding om te veronderstellen dat Paulus’ voorschrift voorlopig is of contextueel gebonden is. Het is een voorschrift dat niet alleen in Korinthe geldt, maar ‘voor allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats’, zoals in 1 Korinthe 1:2 staat.”

Maar sommigen beschouwen het toch als iets wat cultuurgebonden is? 

„Er wordt weleens gesteld dat in die tijd vrouwen altijd met gedekt hoofd liepen en dat Paulus daarbij aansluit. Hij zou niet willen dat christelijke vrouwen ‘uit de toon’ vielen. Nu het dragen van hoofdbedekking geen gemeengoed meer is, zou het anders liggen. 

Ik ben het daar niet mee eens. Uit afbeeldingen uit die tijd blijkt dat vrouwen ook onbedekt rondliepen. Het is dus maar de vraag of Paulus’ voorschrift voortkomt uit de behoefte aan aanpassing aan de toenmalige cultuur.”

De kanttekeningen bij vers 4 laten ruimte voor de uitleg dat het lange haar, hoed en sluier allemaal als ‘bedekking’ kan worden gezien. Is ‘lang haar’ dan niet genoeg bedekking? 

„Met die uitleg ben ik het niet eens. Het haar is inderdaad een bedekking, maar volgens mij niet in de plaats van de hoofdbedekking. Het gaat volgens mij echt om iets wat over het haar heen hangt. 

Wat betreft de betekenis van de bedekking gaat het hier niet om het haar, maar om iets óp of – beter gezegd – óver het haar.

Paulus maakt een vergelijking: als een vrouw zich niet wil bedekken, kan ze maar net zo goed haar haar afknippen. Dat is schandelijk en dus het niet dragen van hoofdbedekking ook. 

Als ze het één niet wil – haar haar kwijt zijn –, moet ze het ander – zonder hoofdbedekking in de samenkomst – ook niet willen.” 

 Juist in deze tijd, waarin op allerlei manieren geprobeerd wordt het onderscheid tussen man en vrouw uit te wissen, is het dragen van hoofdbedekking een waardevol symbool om je respect voor de Schepper en Zijn scheppingsorde te tonen.” 

Lees meer in de GezinsGids van 20 juni 2019.