Meelopen op een evangelisatiepost is nuttig voor predikanten, vindt ds. P. Mulder. Als rector van de theologische school (GG) nam hij het op in de opleiding. Hij heeft ook zelf ervaring met evangelisatiewerk. „Ik ging een middag de huizen langs om Bijbels te geven. Ik raakte er één kwijt.”

Ook een predikant moet leren dat het evangelisatiewerk niet zomaar gaat. „Ik kwam al jaren bij een onkerkelijke kapper. Hij wist dat ik predikant was en we spraken daar ook wel over. Maar we spraken nooit over het ene nodige. 

Dat ging me aanklagen en het werd mijn voornemen om dat te doen. Maar het lukte niet. Toen werd het een zaak van gebed. Daarna opende de Heere de mogelijkheid en kreeg ik vrijmoedigheid om te spreken.” 

Ds. Mulder vergelijkt dit met het evangelisatiewerk: „Ook daarin moet je mogelijkheden zoeken, maar ze ook ontvangen. Je moet woorden krijgen om te spreken op een passende wijze. En daar is gebed voor nodig.”

Opleiding

Tijdens de vierjarige predikantenopleiding volgen de studenten allerlei vakken rondom Gods Woord, de kerk en het predikambt. Daarnaast is er veel aandacht voor praktische toerusting en vorming. „Het is immers de bedoeling dat men straks dienaar des Woords wordt.” 

De studenten ontvangen die praktische toerusting door bijvoorbeeld catechisatielessen te verzorgen, kerkenraadsvergaderingen en pastorale gesprekken bij te wonen en in het jeugdwerk een bijdrage te leveren.

Dominee Mulder vervolgt: „Wat betreft de prediking is het al jaren gebruikelijk dat studenten in een dovendienst of gehandicaptendienst voorgaan en ook enkele keren een dienst op een evangelisatiepost verzorgen. 

In vervolg daarop wordt het zinvol gevonden om een week mee te lopen op een evangelisatiepost. Die werkelijkheid meemaken is een nuttige ervaring voor een aanstaande predikant.”

Ds. Mulder heeft ook zelf ervaring met evangelisatiewerk. „Ik herinner me dat ik voor het eerst een evangelisatieavond moest verzorgen. In de voorbereiding daarop kwam de gedachte boven: ‘Wat weet ik er zelf eigenlijk van wat het evangelisatiewerk inhoudt?’ 

Toen ben ik op een middag de huizen langs gegaan om te proberen mensen een Levensbron, een Bijbel, te geven. Gedurende een hele middag ben ik er precies één kwijt geraakt. Dat doet je iets beseffen van de moeite die dit werk kost.”

Meer over dit onderwerp in de GezinsGids van 11 april