Afbeelding_5Wat is dyslexie? Deze vraag is gesteld aan Lydia Lammers, orthopedagoog onderwijsadvies bij Driestar Educatief. In die functie stelt ze vaak de diagnose dyslexie en is ze verantwoordelijk voor het aansturen en coachen van dyslexiebehandelaars.

Wat is Dyslexie?
Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen. Er is weinig of geen directe woordherkenning. Elk woord, al komt het voor de vijfde keer op een pagina voor, is opnieuw een ‘verrassing’ en moet van voren af aan gespeld worden. Daarom gaan kinderen spellend lezen(wat vaak hortend klinkt) of radend lezen (waardoor er gemakkelijk verkeerde woorden ‘gelezen’ worden). Dat kost zo veel energie voor een kind, dat het begrijpend lezen belemmerd wordt. Dyslexie openbaart zich niet bij elk kind op dezelfde manier.


Hoe wordt de diagnose dyslexie gesteld?

Als een kind veel moeite heeft met lezen, geeft de school daar extra aandacht aan. Gaat de leerling ondanks die extra oefeningen niet vooruit, dan is het goed om aan dyslexie te denken. De diagnose wordt gesteld door externe deskundigen. Veel reformatorische scholen laten dat doen door Driestar Educatief. Wij stellen de diagnose door eerst te kijken naar de achterstand die er is op lees- en of spellinggebied, daarna te onderzoeken of het kind met minimaal twee van de zes kenmerken aan het dyslexieprofiel voldoet, en ten slotte een intelligentietest te doen om uit te sluiten dat de achterstand geen andere oorzaak heeft. De diagnose kan vanaf groep 4 gesteld worden, maar soms blijkt pas in groep 5 of 6 of op het voortgezet onderwijs dat een kind dyslexie heeft.


Hoe ziet de behandeling voor dyslexie eruit?

Het hoofddoel van de behandeling is dat een kind vloeiend leert lezen. Daarom gaan we het klanksysteem en de spellingregels helemaal opnieuw aanleren. Daarnaast is het heel belangrijk om een kind inzicht te geven in dyslexie: het kind is niet dom, maar vindt lezen en spelling moeilijk. De behandeling kost veel tijd en vraagt ook veel oefening van een kind en ouders. Door kleine stapjes vooruit te benoemen, het kind veel te prijzen en soms met een beloningssysteem te werken proberen we om het kind plezier in lezen te geven. Een behandeling duurt veertig tot zestig lessen en vindt meestal wekelijks plaats.


Wordt het stellen van de diagnose en de behandeling vergoed?

Het basispakket van de ziektekostenverzekeringen vergoedt het stellen van de diagnose als de school een dossier opgebouwd heeft waaruit blijkt dat er sprake kan zijn van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (dat wil zeggen dat er een flinke achterstand is en er geen sprake is van andere stoornissen zoals ADHD), wordt ook het behandeltraject door de zorgverzekeraar vergoed. Als er wel sprake is van andere stoornissen, wordt via de GGZ vaak dyslexiebehandeling ingezet. Uiteraard kan er ook behandeling ingezet worden als er een lichtere vorm van dyslexie vastgesteld wordt of als ouders niet verzekerd zijn, maar de kosten daarvan komen voor rekening van de ouders. Deze kunnen bij de inkomstenbelastingaangifte wel als aftrekpost opgevoerd worden.

 

Meer over Dyslexie kunt u lezen in de GezinsGids van 20 september