altDe wereld verandert. De samenleving verandert. En ook de gereformeerde gezindte verandert. Het is de vraag hoe zij met deze verandering om gaat.

Diverse boeken die in het achterliggende jaar verschenen, belichtten dit onderwerp. Op verschillende kerkelijke synodes stond dit thema op de agenda. Is het ook een persoonlijke vraag geweest: hoe ga ik met deze veranderingen om? Hoe sta ik in deze wereld? Ben ik herkenbaar als christen? Ben ik een leesbare brief van Christus?

In het eindejaarskatern van het nummer van 27 december zoeken we naar antwoorden op de vraag: Wat vraagt de Bijbel van kerk, gezin en individu in deze seculiere samenleving? Dit en meer in het katern:

 

Intervieuw
W. Büdgen uit Moerkapelle: „We staan in deze tijd met elkaar voor een geweldige opgave.”

 

Bijbelstudie over 2 Korinthe 3
Goede geuren en leesbare brieven nodig

 

Spiegel voor kerken
Willem de Wildt, gereformeerde gemeente te Leiderdorp: „Tijdens de openingsavond van het catechisatieseizoen hebben we stilgestaan bij de mogelijke manieren om met mensen in onze omgeving over het Evangelie te spreken.”

 

Spiegel voor gezinnen
Christian en Marieke van Bemmel uit Gouda werkten mee aan het televisieprogramma Nieuwsuur: „Slechts onder voorwaarden weer in beeld.”

 

Persoonlijke spiegel
Francien Doorn uit Den Haag: „Het voelt als een plicht om mensen onder het Woord te brengen.”
Warnaar Hoogendoorn uit Gouda: „Een goede leesbare brief ben je alleen als God je bekeerd heeft.”

 

Leestips en leesfragmenten
J.A. Schouls uit Kampen in Up to date gereformeerd: „Ik heb nodig door het Woord steeds bepaald te worden bij de roeping om een christen te zijn en door de Geest gevormd te worden naar het evenbeeld van Christus, alles op grond van het verzoenend bloed van Christus.”

 

En natuurlijk is er meer te lezen in dit bijzondere katern.