Prof. dr. Th. A. Boer (56) heeft moeite met diverse ontwikkelingen in de medische wereld rondom het levenseinde van ouderen. Hij vertelt erover in de GezinsGids van 24 november. „Ik sluit niet uit dat palliatieve sedatie soms wel degelijk wordt gebruikt als een soort ‘slow euthanasia’. Daarvoor is het niet bedoeld.”

„Ik heb er moeite mee als euthanasie wordt gezien als recht en als een plicht van een dokter. Als een dokter daar niet aan wenst mee te doen dan heet hij ineens een ‘weigerdokter’. Ondanks zijn eed van Hippocrates, die euthanasie verbiedt!
Bijzonder lastig vind ik met name euthanasie waarbij het lijden niet lichamelijk maar sociaal en psychisch is. Een toenemend aantal patiënten vraagt om euthanasie vanwege dementie of angst daarvoor, vanwege depressies en eenzaamheid. Dat vind ik overigens ook een aanklacht tegen onze maatschappij.

Waar ik eveneens moeite mee heb is het enorm hoge aantal gevallen van palliatieve sedatie. Met palliatieve sedatie op zichzelf heb ik geen moeite, maar het feit dat we in Nederland op jaarbasis inmiddels ongeveer 20.000 gevallen van palliatieve sedatie tellen, geeft wel te denken. In geen enkel ander land ter wereld is dat aantal zo hoog. En ik sluit niet uit dat in een aantal van die gevallen palliatieve sedatie wel degelijk wordt gebruikt als een soort ‘slow euthanasia’. Daarvoor is het niet bedoeld.

De medische betrokkenheid bij het sterven in Nederland heeft inmiddels recordhoogten bereikt. Ik zou daarom nog weleens een discussie willen voeren over de vraag of we niet te vaak van palliatieve sedatie gebruikmaken.”

Lees meer in de GezinsGids van 24 november D.V.