Tweede Pinksterdag

websitegedicht 

Alle feesten zijn voorbij.

De deuren van de kerk zijn weer gesloten.

Was er onderwijs voor mij?

Heb ik ook iets goeds genoten?

 

Was er een uitzien naar de dienst?

Een biddend wachten op een zegen?

Een overdenken na de dienst?

Eén druppel van die milde regen?

 

Durven we die vraag te stellen,

en eerlijk naar onszelf te zien?

Kunnen we elkaar ook iets vertellen?

Of zijn woorden niet geschikt misschien?

 

De vorm is goed, maar wel te kort.

Dat zal aan ‘t eind voor ieder blijken.

‘t Is de ontdekking waar ‘t aan schort.

Het kan ons daarom niet verrijken.

 

Misschien werd uw gemis verklaard,

jaloers geworden op dat Goed.

Misschien mocht u instemmend luist’ren,

Gereinigd door het heilig Bloed.

 

De Heere werkt door Woord en Geest.

Vaak in een weg voor ons verborgen.

Hij leidt gewis elk die Hem vreest.

Totdat hij is in Hem geborgen.

 

En mochten we door ‘s Heeren goedheid,

een plaats ontvangen in Zijn leer.

Dan is de weg niet enkel zoetheid,

Maar geeft Hij uitkomst keer op keer.

N. Hoogendoorn-van Berchum