De afstand tussen agrariërs en de rest van de maatschappij lijkt te groeien. Het besef dat het boerenwerk essentieel is voor wat in de schappen ligt taant. Met alle gevolgen van dien. „Mensen laden hun karretje vol zonder te beseffen wie dat eten geproduceerd heeft.”

Jan Kuiper en zijn vrouw Thera (beiden 55) runnen hun kaas- en zuivelbedrijf met hart en ziel. „Mijn familie woont al sinds 1638 in deze streek,” vertelt Jan. „Mijn vader ‘boerde’ eerst in Giessen-Oudekerk. In 1975 bouwde hij deze boerderij. Ik ben hier opgegroeid, mijn vader en moeder wonen naast ons en helpen nog altijd mee. 

De boerderij is voor ons geen werk of een gewone baan waar je afstand van kunt nemen. Het is een passie, een manier van leven. Wij zijn de zesde generatie van onze familie die boert, onze jongste zoon Peter (21) wordt straks de zevende. Hij had daar van jongs af aan interesse in. We vinden het fijn dat hij ons op wil volgen, want dat is tegenwoordig niet gebruikelijk meer. 

Jan houdt zich vooral bezig met het melken en verzorgen van zijn 270 koeien en pakweg tweehonderd jonge dieren. Thera runt het kaas- en zuivelgedeelte. Het echtpaar heeft zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op nevenactiviteiten. Zo brengen jaarlijks circa twintigduizend toeristen en dagjesmensen een bezoek aan de boerderij.

De afstand tussen agrariërs en de rest van de maatschappij heeft volgens Jan en Thera Kuiper vervelende neveneffecten. „Dat mensen minder kennis hebben van het boerenleven is niet erg. Jammer is dat ze in het verlengde daarvan dieren gaan vermenselijken en denken dat dieren emoties hebben.” Dat leidt bijvoorbeeld tot kritiek op agrariërs die hun koeien in de stal houden en niet naar buiten laten gaan. Of mensen denken dat boeren hun koeien na een geboorte niet goed behandelen. „Terwijl een boer alleen dingen doet die goed zijn voor z’n koeien. Hij is altijd bezig het z’n dieren naar de zin te maken. Omdat we hart hebben voor onze dieren. Bovendien: wat je ze geeft, dat krijg je terug. Goede verzorging en goed voer zorgen voor goede melk én dus voor een uitstekende basis voor onze kaas.” 

Lees meer over ‘Geen boer, geen brood’ in de GezinsGids van 13 september 2018.