GezinsGids viert deze week haar 70-jarig jubileum. In een speciaal jubileumnummer wordt teruggekeken op de afgelopen 70 jaar. Hoewel er de laatste zeven decennia veel is veranderd, probeert de redactie voort te bouwen op het oorspronkelijke uitgangspunt: wijzen op het Woord van God.
De Kleine Gids, de voorloper van de GezinsGids, werd in mei 1948 geïntroduceerd met een inleidend artikel dat een toelichting gaf op de naam: ‘De Kleine Gids wil wijzen op dat Woord van God en samen willen we in onze eigen krant dat Woord onderzoeken en ook nog zien hoe groot de Heere is in het rijk der natuur en hoe groot Zijn daden zijn in de geschiedenis en in deze wereld’.

Deze uitgangspunten bepalen ook anno 2018 de inhoud van de GezinsGids, zo geeft hoofd redactie Chris-Jan de Leeuw aan: „We willen nog steeds vanuit Gods Woord antwoorden zoeken op vragen van nu. De thema’s die aan bod komen, liggen nog overigens verrassend dicht bij wat in het eerste voorwoord in grote lijnen werd neergezet. De leeftijd van de beoogde lezersgroep is overigens wel wat veranderd. De Kleine Gids startte als een uitgave voor kinderen, maar al vrij snel ging de redactie zich meer richten op het hele gezin. Om misverstanden te voorkomen, werd na verloop van tijd de naam veranderd in de GezinsGids. Sindsdien ligt de focus op het hele gezin en dat houden we nog steeds vast.”

Drie begrippen kenmerken het blad volgens uitgever Ringer Otte: identiteit, loyaliteit en betrokkenheid. „Door de jaren heen hebben we een betrokken lezersbestand op mogen bouwen dat loyaal is aan de GezinsGids. Men herkent zich in de identiteit. Dat geldt niet alleen voor de artikelen waarin we ‘als een gids’ willen zijn; het betreft ook artikelen waarin wij de lezer handreikingen doen voor het dagelijkse leven, bijvoorbeeld in de opvoeding. Het geldt ook voor de natuurartikelen of reisreportages. Soms bevatten die artikelen directe verwijzingen naar de Bijbel, maar niet zelden wordt de identiteit van de GezinsGids ook duidelijk door wat er níét in de tekst staat. Zolang er binnen het gezin behoefte blijft aan verantwoorde en betrouwbare informatie, verwacht ik dat de GezinsGids bestaansrecht heeft.”