altSamen met de GezinsGids organiseert de ROV op 21, 22 en 24 oktober forumgesprekken rond het thema ‘Tot hier en (niet) verder’. Dit opvoedforum zal plaatsvinden op de Wegwijsbeurs in Rotterdam.

Grenzen stellen of ruimte geven? Dat is voor reformatorische ouders één van de grootste vraagstukken die op hen af komen,” stelt Gerdien Lassche van de Reformatorische Ouder Vereniging (ROV). Zij concludeert dit op basis van een groot aantal gesprekken met reformatorische ouders. Daarom organiseert de ROV samen met de GezinsGids de gesprekken. 

Op de Wegwijsbeurs zullen telkens twee experts met elkaar en het publiek de dialoog aangaan. Het publiek kan direct meepraten, via de microfoon, of vooraf vragen inleveren bij de stands van de ROV of de GezinsGids. Riekelt Pasterkamp is alle dagen aanwezig om de forumgesprekken in goede banen te leiden. Verder hopen onder andere dr. Wim Fieret (Hoornbeeck College), Roelof Bisschop (SGP), Steven Middelkoop (HHJO en GezinsGids) en verschillende jongeren aanwezig te zijn om het gesprek met elkaar en met het publiek te voeren. Iedere dag zal het forum een andere bezetting hebben.

Gerdien Lassche van de ROV is enthousiast over de achtergronden van het forumgesprek: “De ROV is vooral om één ding bekend: de belangenbehartiging van ouders van kinderen op reformatorische en christelijke scholen richting de politiek. Om dat mogelijk te maken hebben wij direct contact met de staatssecretaris. Minder bekend is onze vraagbaakfunctie. Ook hiermee proberen we de belangen van ouders te behartigen. We beantwoorden hun vragen over diverse onderwerpen rondom scholing en opvoeding. Die functie willen we graag meer bekendheid geven. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om opvoedingsvragen van ouders op de Wegwijsbeurs te beantwoorden.”

Lassche: “We hebben de afgelopen jaren veel contact gehad met ouders. Ons is duidelijk geworden waar ze tegenaan lopen bij de opvoeding. Het blijkt dat vooral het spanningsveld tussen grenzen stellen en ruimte geven vragen oproept. Wij willen ouders daarover praktische adviezen geven en hebben daarom contact gezocht met de redactie van de GezinsGids. Wij kennen de GezinsGids als een zeer ervaren magazine op het gebied van opvoedingsvraagstukken. Samen hebben we een gevarieerde groep experts samengesteld die op de Wegwijsbeurs een bijdrage zullen leveren. Tegelijkertijd beseffen we dat ouders ook veel van elkaar kunnen leren. Vandaar dat we voor een forumgesprek hebben gekozen. Dit biedt voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over vragen die je in de opvoeding kunt tegenkomen.”
Na afloop van de forumgesprekken zullen de experts bij de stands van de GezinsGids en de ROV beschikbaar zijn om over de behandelde onderwerpen na te praten.

Het forumprogramma is als volgt:
Dinsdag: Roelof Bisschop en Steven Middelkoop om 11.30 uur.
Woensdag: Pieter Moens en Bernard Lassche (student) om 19.00 uur.
Vrijdag: Wim Fieret en Mariska Dijkstra om 13.30 uur.