altGraag vragen wij uw medewerking in een enquête over het leesgedrag van thuiswonende kinderen in de gereformeerde gezindte anno 2015, ten opzichte van jaren geleden.

 

Is dat veranderd? Of misschien hetzelfde gebleven? En zo nee, welke trends zijn er waar te nemen?

 

Interessante vragen, waar de redactie graag antwoorden op vindt. Wilt u ons helpen? De enquête richt zich op ouders met thuiswonende kinderen en neemt slechts vijf minuten in beslag. De uitslagen (uiteraard anoniem) worden gebruikt als input in een artikel over leesgedrag in de GezinsGids. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

U kunt het onderzoek starten door te klinken op de volgende link

https://nl.surveymonkey.com/s/onderzoekleesgedrag

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!