zorg,,Petje af voor de dames die elke dag bij haar zijn en voor haar zorgen,” zeggen Adri Doornenbal en Bertus van Gent uit Overberg. Ze doelen op de intensieve thuiszorg die hun tante 24 uur per dag krijgt. ,,Soms is er meer tijd om na te denken over de zin van het leven, dan wanneer je thuis druk bent,” ervaart Nel Keuning-Stout, die nauw betrokken is bij de 24-uurszorg.

De meeste ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen. Soms is een opname in verpleeghuis niet te voorkomen; 24 uur thuiszorg is echter een goed alternatief.

,,Tante is de spil van de familie!” vertellen Adri en Bertus. Ze zijn niet alleen de neven, maar ook de mantelzorgers van de inmiddels 86-jarige mevrouw Doornenbal. ,,Tot haar vijfentachtigste jaar is tante altijd gezond geweest. In 2011 ging het mis. Tijdens een koffieochtend van de christelijke gereformeerde kerk in Veenendaal, waar mevrouw Doornenbal wekelijks van de partij was, kreeg ze een herseninfarct, waarna haar gezondheid achteruitging.” Als gevolg van het herseninfarct heeft mevrouw Doornenbal problemen met haar geheugen. Ook heeft ze afasie, waardoor ze moeite heeft met het voeren van een gesprek. Het praten gaat moeizaam, omdat ze moet zoeken naar de juiste woorden. Vandaar ook dat de neven het woord voeren.


Thuiszorg van Curadomi

,,Vanwege haar verslechterde conditie, hebben we na haar thuiskomst uit het ziekenhuis nachtzorg voor tante geregeld,” vertellen Adri en Bertus. Dit bleek echter niet voldoende. Mevrouw Doornenbal, die altijd de wens heeft gehad om thuis te kunnen blijven wonen, kon vanwege haar beperkingen ook overdag niet alleen meer blijven. Adri en Bertus wilden graag de wens van hun tante respecteren, maar praktisch gezien was dit niet haalbaar. ,,Je hoort het steeds meer dat je ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moet laten wonen. Als je dat met je familie moet oplossen, is dat mede door de Nederlandse cultuur bijna een onmogelijke opgave. Daarom besloten we via Curadomi de 24-uurszorg in te zetten. Hoewel mevrouw Doornenbal zelfstandig woonde, had zij al thuiszorg. Ongeveer vijf jaar geleden maakte zij voor het eerst kennis met stichting Curadomi, al was dat maar voor een ochtend hulp bij het huishouden. Later kwam daar na een heupoperatie ook hulp voor het douchen bij,” vertelt Adri. ,,De 24-uurszorg is toch wel één van de mooiste vormen van zorg. Als wij voor onszelf mochten kiezen, dan zouden we natuurlijk ook zo lang mogelijk thuis willen wonen. Zelfstandig zijn, dat zit ons toch wel in het bloed.”

 

Lerares

Mevrouw Doornenbal, de jongste telg uit een gezin met acht kinderen, is altijd erg zelfstandig geweest. Samen met haar ouders woonde zij op de boerderij. Hier gaf ze naailes aan huis, maar nadat ze een opleiding had afgerond ging ze aan de slag op een huishoudschool, als lerares textiele werkvormen. Toen haar ouders in de vijftiger jaren het boerenbedrijf overdeden aan de vader van mevrouw Doornenbal, verhuisde zij met haar ouders mee naar een eengezinswoning, vlak bij de boerderij. In dit huis, waar zij naast haar drukke baan als lerares ook haar ouders verzorgd heeft, wordt zij nu zelf verzorgd.

 

Vers gekookt

De neven zijn blij met de goede verzorging die hun tante krijgt. ,,We weten nu dat er altijd iemand bij tante is. Het huis is keurig aan kant en we kunnen er zeker van zijn dat zij haar eten, drinken en medicijnen op tijd krijgt.” Een bijkomend voordeel bij deze vorm van zorg is dat er ook vers en gevarieerd wordt gekookt. Mevrouw Doornenbal hoeft ook niet meer alleen te eten, want de hulp eet gezellig mee. ,,De maaltijden van Tafeltje Dekje stapelden zich voorheen wel eens op in de diepvries. Ook hadden we als familie de indruk dat het niet allemaal goed ging met het eten. Bovendien bleef er nog al wat huishoudelijk werk liggen. Door de 24-uurszorg hoeven we ons daar nu geen zorgen meer over te maken.”

 

Intensief

,,Als 24-uurszorgverlener ben je ook gastvrouw en regel je de huishoudelijke zaken,” vertelt Nel Keuning-Stout. De Veenendaalse werkt als ZZP’er voor stichting Curadomi in de functie van verzorgende B. Nel is actief als medewerker in de 24-uurszorg en als activiteitenbegeleidster op de zorgboerderij van Curadomi in Renswoude. Nel: ,,Het is behoorlijk intensief, maar ook dankbaar werk. Je kunt veel meer betekenen voor de cliënt dan wanneer die zou zijn opgenomen in een verpleeghuis. Je bent 24 uur per dag bij een cliënt, tenzij er afspraken zijn dat familie of bekenden elke dag de zorg voor enkele uren overnemen.”

Al wordt mevrouw Doornenbal door de medewerkers van Curadomi goed verzorgd, toch zijn Adri en Bertus als mantelzorgers ook nog actief betrokken bij haar. Als 89-jarige is haar broer niet meer in staat de zaken voor haar te regelen. De administratie wordt daarom door de mantelzorgers gedaan. Ook zijn de neven het aanspreekpunt voor de zorg. Het nemen van belangrijke beslissingen, behoort eveneens tot de taak van de mantelzorgers.

 

Meer over dit onderwerp leest u in de GezinsGids