Schermafbeelding_2013-01-10_om_11_45_53

De Heidelberger kan nog steeds op veel sympathie rekenen. Van Brazilië tot Canada organiseert de werkgroep Heidelberger Catechismus van Refo500 conferenties, tentoonstellingen en lezingen. Ook in Nederland zijn er tal van activiteiten. Maar heeft het organiseren daarvan wel nut?

 

Professor Herman Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en directeur van Refo500, is helder over het belang van de Heidelbergse Catechismus. „De Heidelberger heeft ook in 2013 nog een enorme waarde. Allereerst is de Heidelberger een toegankelijk boek. De boodschap van het Evangelie wordt op een prachtige manier uitgelegd. Alle aspecten van het geloof komen aan bod. Daarnaast biedt de Heidelberger troost, bemoediging en aansporing. Dat heeft vooral te maken met het persoonlijke karakter van het geschrift. Ik denk dat de Heidelberger, juist vanwege dat persoonlijke karakter,  nog veel gelezen wordt. We moeten niet vergeten dat deze catechismus tegelijkertijd met tientallen andere catechismi verscheen. Wij gebruiken er nog maar één, en dat is de Heidelberger. Tot slot heeft de Heidelberger nog een belangrijke functie. De Heidelbergse Catechismus is noodzakelijk om de leer te bewaken. We kunnen onszelf toetsen aan de Heidelberger. Leven wij als kerk en als christenen nog in lijn met de leer van onze vaderen?”
„Veel mensen weten niet dat de Heidelbergse Catechismus voor kinderen en jongeren is geschreven,” vervolgt de hoogleraar. „Olivianus en Ursinus dachten aan kinderen van zeven, acht of negen jaar oud. Al snel had men door dat de Heidelberger voor die leeftijdscategorie te moeilijk was. Toen heeft men het Kort Begrip geschreven. Ik vind het heel belangrijk om ook nu, in 2013, kinderen en jongeren bij de catechismus te betrekken. Ik wil ze laten zien dat de Heidelberger een boodschap voor hen heeft, dat het boekje relevant en actueel is. Maar vooral dat het jongeren bagage biedt voor hun persoonlijke leven met de Heere.”

 

Herontdekking
Als directeur van Refo500 vindt Selderhuis het belangrijk om jongeren bij de activiteiten te betrekken. „Laat jonge mensen vertellen wat ze van de Heidelberger vinden! Ik ga dolgraag het gesprek met ze aan. Bij veel activiteiten die wij samen met onze partners organiseren houden we rekening met jongeren. Zo werken we onder andere samen met het Holland Jongeren Koor, maar ook voor andere leeftijdscategorieën hebben al de activiteiten iets te bieden. Allereerst laten ze zien dat de Heidelberger nog springlevend is. De Heidelberger is dan ook 450 jaar jong en kan nog jaren mee. Daarnaast hopen we met al die activiteiten ook iets te bereiken: de Heidelbergse Catechismus moet wat mij betreft blijven. Helaas is de Heidelberger op veel plekken aan het verdwijnen. Dat is mijns inziens een verkeerde ontwikkeling. Het zou dus mooi zijn als er door dit jubileumjaar een herontdekking plaatsvindt. Iedereen kan iets leren van de Heidelberger. Als je de activiteiten bezoekt ga je mooie dingen zien en horen. We hopen als Refo500 dat iedereen rijker in kennis en geloof onze activiteiten verlaat.”

Meer over dit onderwerp leest u in de GezinsGids van 10 januari