Bidden is meer dan op bepaalde momenten je ogen dichtdoen en je handen vouwen en enkele zinnen uitspreken,” zegt ds. W. Harinck. Wat is bidden? Hoe zien GezinsGids-lezers hun gebed? Welke mooie en moeilijke dingen ervaren ze daarbij? Het gebed is een tere zaak. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, gedachten en vragen rondom het gebed. De één ervaart dat hij niet kan bidden. De ander weet dat hij te weinig tijd neemt voor het gebed.

Hoewel de diepte van het gebed niet in een vragenlijst te vangen is — iemand kan duizend keer gebeden hebben en nooit een echt gebed hebben opgezonden — heeft de GezinsGids ter voorbereiding op dit artikel toch in alle voorzichtigheid een enquête uitgezet. Ruim vijfhonderdvijftig personen beantwoordden de vragen, beschreven hun moeilijkheden en deelden hun ervaringen, die in dit artikel verwerkt zijn. De cursieve gedeelten zijn citaten uit de antwoorden. Ik vind het moeilijk deze enquête in te vullen. Ik bid wel, maar de vraag is maar of ik een ware bidder ben. Wie eerlijk is, moet bekennen dat hij geen ware bidder of danker is vanuit zijn eigen bedorven bestaan.

Bidden is een wonderlijk werk. De mens heeft in het paradijs God verlaten, maar mag toch tot Hem naderen in het gebed. De Bijbel leert niet dat iemand door zijn gebed behouden wordt, maar er staat ook nergens dat iemand zonder gebed behouden wordt. Niets is zo onmogelijk, maar niets is ook zo belangrijk als het persoonlijke gebed. Wat is bidden?


Graadmeter

„Bidden is een manier van leven,” zegt dominee W. Harinck. „Het is de Naam van de Heere aanroepen en ootmoedig en klein tot God naderen om Zijn genade, zegen, hulp en leiding te vragen. Door te bidden erkennen we God en belijden we onze afhankelijkheid. Echt bidden is verbinding met God hebben. Het is de persoonlijke onderhandeling tussen de Heere en onze ziel.”
Het gebed is voor mij een graadmeter. Hoe dichter ik bij de Heere leef, hoe meer gebed er heel de dag door is. Dan is bidden een dagelijkse behoefte. Maar hoe verder ik bij Hem vandaan leef, hoe doodser het gebed. Dan wordt bidden een worsteling en soms zakt het af tot een gewoonte.

 

Worsteling
Bijna zestig procent van de ondervraagden geeft aan vaak uit gewoonte te bidden. Voor bijna veertig procent is het gebed een dagelijkse worsteling. Ze weten dat ze moeten bidden, maar komen er niet altijd toe. Anderen voelen dat ze het niet kunnen van zichzelf, maar het wel moeten. Ds. Harinck geeft aan dat het nog niet zo verkeerd is wanneer er geworsteld wordt met de noodzaak en de onmogelijkheid van het gebed. „De discipelen van de Heere Jezus liepen er ook mee. Ze komen tot de Heere Jezus en vragen Hem of Hij hen bidden wil leren. Hij ging direct op hun vraag in en gaf hen gezegend onderwijs op de leerschool van het gebed. Doe wat de discipelen deden. Vraag de Heere om een biddend hart, om genade om te bidden.”
Helaas bid ik vaak uit gewoonte. Tot mijn schaamte moet ik zeggen dat ik zelfs de gewoonte nog weleens vergeet. Maar er mogen ook momenten zijn dat ik mijn hart mag uitstorten. Soms ervaar ik dat ik zonder de Heere geen stap kan zetten. Dan bid ik eigenlijk onophoudelijk en ben ik bij alles wat ik doe met de Heere in gesprek.

 

Verlegenheid
De predikant van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle komt in het pastoraat veel ‘verlegenheid’ rond het bidden tegen. „Bijvoorbeeld een sleur in het gebed, geen vrijmoedigheid om met eigen woorden te bidden of om hardop voor te gaan in het gebed. Ook het ontbreken van een persoonlijk gebedsleven, gewetensnood en schuldbeleving tegenover God.”
Ik ben ervan overtuigd dat bidden nodig is. Tegelijkertijd vind ik het heel lastig om aan het gebed inhoud te geven. Het is vaak zo op jezelf gericht en je bent zo snel weer afgeleid. Ik neem mij telkens voor meer regelmaat in mijn bidden aan te brengen, maar het versloft zo snel. Ik maak me drukker hoe ik de dag doorkom dan hoe ik Gods eer kan bedoelen.
Ds. Harinck probeert altijd eerst goed te luisteren en door te vragen. „Vaak zie je dat de haast van ons leven deuken slaat in de praktijk van het gebed. Naast het geven van praktische handreikingen (zie kader) vind ik het belangrijk om vanuit het Woord aan te sporen de Heere te (blijven) zoeken. Graag wijs ik op de grote Bidder, de Heere Jezus Christus. In en door Hem is er toegang tot God voor onwaardige en schuldige mensen.”

Dit is een selectie uit een artikel dat verscheen in de GezinsGids