‘Mijn dochter is ruim drie jaar. Ze heeft het steeds over school, ondanks dat ik uitgelegd heb dat het nog lang duurt voor ze naar groep één mag. Ik merk dat ze wel wat uitdaging nodig heeft. Op welke manier kan ik haar die uitdaging bieden?’

Zorg voor speelkameraadjes. Met een speelmaatje of speelgroepje leert de driejarige samen spelen en samen delen. En op het dagdeel dat het kind bij een ander speelt, heeft de ouder de handen even vrij.

Sta stil bij Gods Woord op het niveau van het kind. Mozes en Samuël werden slechts ongeveer drie of vier jaar door hun ouders opgevoed. Toen ze gespeend waren, verlieten ze hun ouderlijk huis. Maar de godsdienstige basis was gelegd en werd door God gezegend.

Laat kinderen buitenspelen. Buitenspelen is heel gezond. Bovendien leren kinderen spelenderwijs en draagt buitenspelen bij aan de ontwikkeling van het kind.

Lees voor. Voorlezen is op tal van manieren belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het is bijvoorbeeld goed voor de woordenschat, voor de fantasie en voor de concentratie. Voorlezen doet een opvoeder dus nooit te veel.

Lees nog veel meer tips in de GezinsGids van 28 september 2017.