altHij wordt steeds enthousiaster naarmate het gesprek vordert. Psycholoog Fred Smit is een kenner van de EMDR-therapie: „De therapie is enorm in opmars. Dat komt omdat het breed inzetbaar is en een snelwerkend effect heeft.” Is deze therapie verantwoord?

 

In zijn praktijk in Zeewolde laat Fred Smit de materialen zien die hij gebruikt als erkend EMDR-therapeut en vertelt hij over het hoe en waarom van deze therapie. „Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het dan om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen, zijn schrik- en vermijdingsreacties. In de wereld van de psychologie praat men dan over een ‘Posttraumatische stressstoornis (PTSS).”

 

Traumabehandeling
In de afgelopen tien jaar is er bij het PTSS steeds meer gebruik gemaakt van EMDR-therapie (zie kader). Smit: „Eenvoudig gezegd is EMDR een traumabehandeling waarbij het trauma zélf behandeld wordt. De meeste andere vormen van therapie leren hoe je op een andere manier met het trauma om kan gaan. Bij EMDR pak je de kern aan.” Tijdens de therapie wordt aanspraak gemaakt op het langetermijngeheugen en het werkgeheugen. Smit maakt het duidelijk met een metafoor. „Een trauma is als een bestand dat op de harde schijf van je computer staat. Bij EMDR haal je het bestand van de harde schijf en zet je dat op je scherm, je werkgeheugen. Door de sessie heen verander je het bestand. Aan het eind van de sessie zet je het weer terug op de harde schijf. Het bestand, oftewel de traumatische gebeurtenis, is er nog wel, maar heeft niet meer de emotionele lading die het eerst had.”
Praktijkvoorbeelden heeft hij te over: „Er kwam een cliënt die een vriend zag verongelukken. Het leverde hem stress en spanning op, hij raakte helemaal geblokkeerd. Hij kwam gebogen deze kamer binnen. Na de sessie liep hij er rechtop weer uit. Twee weken later sprak ik zijn vrouw. Ze zei: ‘Ik heb mijn man weer terug’. Dat vind ik prachtig!”

 

Diverse trauma’s
EMDR kan bij veel verschillende trauma’s ingezet worden. „Er zijn cliënten met ernstige trauma’s, zoals overvallen, verkrachtingszaken en oorlogssituaties,” vertelt Smit. Maar EMDR is ook toepasbaar bij zogenaamde ‘kleinere’ trauma’s: „Het kan helpen bij alle ervaringen uit het verleden die nog steeds invloed hebben op het heden en daarbij klachten geven. Het kan gaan om oude, maar ook om recente ingrijpende gebeurtenissen of zelfs angstscenario’s voor de toekomst.” Hij noemt een rijtje trauma’s op: „Depressie, vliegangst, angst bij het autorijden, eetstoornissen, verslavingen… Maar ook mensen die in het heden problemen ervaren door pesterijen van vroeger kunnen baat hebben bij EMDR.”
Enthousiast: „Sinds kort kan EMDR zelfs verbetering geven bij bepaalde vormen van chronische pijn, fantoompijn en migraine.”

Dit is een selectie uit een artikel dat verscheen in de GezinsGids van 12 juni