altEen bekende dichtregel zegt: ‘Voegt u bij de Godsgezinden, wie weet, gij mocht er Jezus vinden’. Tijdens gezelschappen wordt er gehoor gegeven aan deze opdracht. Dominee G. van Manen, predikant van de gereformeerde gemeente in Elspeet: „Het is nuttig om mensen te horen vertellen hoe de Heere in hun leven is gekomen.” Jannie Nieuwenhuyzen-de Leeuw uit Krabbendijke: „Het mooie van gezelschappen is het samenzijn en het mogen horen van de oefeningen die de Heere geeft in het leven.”

“Ds. G. van Manen: „Als jonge mensen nooit een kind van God hebben horen spreken, raad ik aan om hen te bezoeken”

Wat zijn gezelschappen eigenlijk? Volgens dominee Van Manen zijn het „groepen mensen, met name kinderen des Heeren, die elkaar opzoeken om samen te spreken over de ervaringen van hun geestelijke leven. Vaak wordt er begonnen met een gedeelte lezen uit Gods Woord en met gebed. Ook worden er wel psalmen gezongen.” Jannie Nieuwenhuyzen beaamt dit. Zij bezoekt op dit moment één of twee keer per jaar een gezelschap.

De kerkgeschiedenis wijst uit dat gezelschappen een lange traditie hebben. Ds. Van Manen: „Zoals ze hier en daar onder ons nog voorkomen, werden er al gezelschappen gehouden ten tijde van de Reformatie, maar meer nog in de tijd van de Nadere Reformatie. In de achttiende en negentiende eeuw waren er plaatsen waar het gezelschapsleven bloeide. Dit was vooral daar waar de Schriftuurlijk-bevindelijke waarheid maar weinig meer gehoord werd. Ook kwamen mensen wel na de kerkdiensten samen om over de preek na te praten.”


Zelf organiseren

Veertien jaar geleden nodigde Jannie zelf mensen uit voor gezelschappen. Dat deed ze nadat ze zelf enkele keren was uitgenodigd bij vrouwen uit haar gemeente, de gereformeerde gemeente van Krabbendijke. Waarom? „Ik deed dat, omdat ik er naar uitzag Gods kinderen, waar ik me aan verbonden voelde, bij elkaar te brengen. Het was goed, maar ook wel spannend omdat ik de leiding had.”
Na enkele jaren stopte ze met het organiseren van gezelschappen. „Ondanks het feit dat het goed was en is om samen te komen, hecht ik meer aan een gesprek. Persoonlijk functioneer ik niet optimaal in groepen. Op zo’n bijeenkomst leg je het tere leven tussen de Heere en je ziel open voor een groot aantal mensen, terwijl dit nooit te verwoorden is zoals je het mocht ervaren. Daar komt bij dat het leven er dikwijls alweer uit is als je het gaat vertellen. Nadien werd ik enorm aangevallen met het bedoelen van mezelf in plaats van Gods eer. Hierdoor ben ik voorzichtig geworden in het organiseren van een gezelschap. Mijn ervaring is dat een gesprek van hart tot hart met bijvoorbeeld een vriendin meer voldoening geeft. Wat mij altijd erg aanspreekt zijn de vriendschappen die we in de Bijbel tegenkomen zoals bij Naomi en Ruth of David en Jonathan.”


Weinig ervaring

De dominee geeft aan dat hij zelf niet veel ervaring met gezelschappen heeft. „Dat heeft eigenlijk meerdere oorzaken. We zijn verschillende keren verhuisd, waardoor de afstand soms te groot werd. Ook heb ik een groot gezin, het is dan niet eenvoudig om een groep mensen hier uit te nodigen. Soms spreken mijn vrouw en ik af om op de uitnodiging van een gezelschap in te gaan, maar dan kan het weleens zo zijn dat andere persoonlijke of ambtelijke bezigheden het niet toelaten. Dan heb ik bijvoorbeeld een kerkdienst of catechisatie en dat gaat natuurlijk voor. Soms ontbreekt ook wel de vrijmoedigheid. Het gebeurt inderdaad wel dat ik van goede gezelschappen hoor en het jammer vind dat ik er niet bij geweest ben. Het verlangen kan er zijn om kinderen des Heeren uit hun leven te horen spreken. Ik geloof dat het is zoals de dichter zegt: ‘Voegt u bij de Godsgezinden, wie weet, gij mocht er Jezus vinden’.”

Dit een selectie van een artikel uit de GezinsGids.