altDe belangstelling voor goede kinderboeken neemt de laatste jaren weer toe, zegt C. van Rijswijk (75) uit Barneveld. Zelf schreef hij meer dan honderd boeken over geschiedenis en kerkgeschiedenis voor kinderen en jongeren. Van Rijswijk: „Er is maar één volk gelukkig en dat moeten we de kinderen voorhouden.”

Van Rijswijk bracht zijn jeugd door in Wijk en Aalburg, een dorp aan de Maas. Na het volgen van de middelbare school begon hij in 1956 aan de opleiding voor onderwijzer aan de kweekschool, de Driestar in Gouda. Achtereenvolgens was hij onderwijzer en directeur op basisscholen in Scherpenisse, Veenendaal en Barneveld. Daarnaast begon hij in 1965 met het schrijven van verhalen. Van Rijswijk: „Ik ben tot het schrijven gekomen doordat ik enkele vertellingen had uitgewerkt en naar een uitgever had opgestuurd. Het zijn vooral de kinderen die mij hebben gestimuleerd. Als ik hen beloofde aan het einde van de vrijdagmiddag een kwartiertje te vertellen, had ik voor de rest van de week ‘geen kind’ meer aan ze. Trouwens, ik vond het omgaan met hen geweldig. Onlangs droomde ik nog dat ik weer voor de klas zou gaan staan. Wat werd ik blij wakker!”


Gelukkig
Van Rijswijk schrijft met name boeken over de geschiedenis en de kerkgeschiedenis. Van Rijswijk: „Door middel van mijn boeken wil ik doorgeven wat mij al vanaf mijn jeugd, vanuit de kerk, is meegegeven. Dat is dat er maar één volk op aarde gelukkig is en dat is het volk van God. Dat houdt de Heere ons in Zijn Woord voor en dat hebben we de kinderen ook voor te houden. Daarbij komt dat ik goed Bijbelonderwijs heb gehad van ouderling Aaike Versteeg uit Aalburg, met wie we als kinderen een band hadden.

Van Aaike herinner ik mij nog dat hij vertelde: ‘Jongens, ik was een jaar of tien toen ik voelde dat ik bekeerd moest worden. Ik heb toen de Bijbel genomen, deze op mijn hart gelegd en gezegd: Heere, ik kan hem wel op mijn hart leggen, maar wilt U hem erin leggen? En ik geloof dat Hij dat heeft willen doen’. Dat zijn eenvoudige woorden die je niet zomaar vergeet.”


Moedgevend

Het is volgens Van Rijswijk de taak van zowel scholen als gezinnen om kinderen kennis van de geschiedenis en kerkgeschiedenis bij te brengen. Van Rijswijk: „Ons land wordt steeds meer losgeweekt van de Heere en Zijn dienst en van de historie van ons land. Laten onze christelijke scholen ervoor zorgen dat de fundamentele kennis aangaande die belangrijke zaken een grote plaats onder ons mag blijven innemen. Laten we zorgvuldig bewaren wat we nog hebben. Het is verblijdend en moedgevend dat er heel wat jonge, serieuze gezinnen zijn die hun kinderen in dat opzicht het goede aanreiken en er ook alles voor overhebben om hen het meest waardevolle mee te geven. Ik denk dat de laatste jaren de belangstelling voor goede lectuur weer iets toeneemt. Als wij er maar voor zorgen dat het taalgebruik in spreken en schrijven bij het niveau van de kinderen aansluit.”


Proces

Er verloopt een heel proces voordat een idee resulteert in een kant-en-klaar boek. Van Rijswijk illustreert dit met enkele concrete voorbeelden. „Soms krijg ik het verzoek om over een bepaalde persoon een boek te schrijven. Dit was bijvoorbeeld het geval met een boek over Guido de Brès. Dan ga ik veel lezen over een dergelijke persoon en aantekeningen maken. Ook ben ik naar Doornik en Valenciennis geweest.
Ik vind het altijd geweldig om plaatsen te bezoeken die te maken hebben met de plaatsen waarover je een boek schrijft. Zo bezocht ik de plaats waar Huntington werd geboren, waar Warburton woonde, waar Philpot opgroeide en plaatsen die te maken hebben met het leven van Maarten Luther. Dit vergemakkelijkt het vertellen en schrijven. Nadat ik een heleboel aantekeningen gemaakt heb, ga ik een indeling in hoofdstukjes maken, weglaten wat te moeilijk is enzovoort. Ook lees ik steeds weer door wat is opgeschreven en breng ik correcties aan, ga ik weer herschrijven, en zo verder. Ten slotte is ook een aansprekende titel erg belangrijk. Joop Koster, de uitgever, leest daarna alles door, waarna er soms ook nog het een en ander gewijzigd wordt. Met hem heb ik al veel jaren een heel goede band en we zitten principieel op één lijn.”

Dit is een selectie van een artikel uit de GezinsGids van 11 juni