We kunnen op het oog van die vrolijke mensen zijn, die altijd de zon zien schijnen en voor wie het leven een aanhoudend vreugdelied oproept. Maar wat weten wij van elkaar? In hoeverre peilen wij de diepte van elkaars bestaan? Soms is alles donker, zien we nergens doorheen. Past het een christen dan om te klagen?

tekst A.S. Middelkoop

Thomas Brooks (1608-1680) vertelt in een preek over Caesar: ‘Hij maakte eens een groot feest voor zijn edelen en vrienden. Op de dag van het feest was het weer buitengewoon ongunstig. Hij kon niets doen om de feestelijk bijeenkomst mooier te maken. Hij werd boos. Zo boos dat hij schutters de opdracht gaf om pijlen op de boog te leggen en omhoog te schieten naar Jupiter. Hun pijlen konden echter de hemel niet bereiken, velen kwamen neer op hun eigen hoofd en raakten gewond’. Brooks geeft dan aan dat ons morren en klagen ook zulke pijlen zijn, die wij op God afschieten. Ze dalen echter op ons eigen hoofd en hart neer. Hem deren zij niet, maar wij zullen onszelf ermee verwonden. Het is gevaarlijk om te strijden tegen God Die een verterend vuur is.

Wie deze woorden van Thomas Brooks op zich in laat werken, krijgt het gevoel dat we dan dus niets meer tegen God mogen zeggen, als het anders gaan dan wij verwachten. Dan mogen we alleen maar toestemmen. Hoezeer het ook waar is dat als wij tegenstrevend ons beklag doen bij God, dit ons schuldig stelt; toch laat de Schrift zien dat klagen bij God wel degelijk mag. Er klinkt een klaaglied in Psalm 77.

Pad

In de Psalmen brengen dichters hun lof aan God. Tegelijkertijd bestaat ongeveer een derde van de 150 Psalmen uit klaagpsalmen. Liederen waarin een dichter in zijn ontreddering bij de Heere komt. Blijkbaar mogen de vragen die ons op de lippen branden gesteld worden. De klacht geuit. Het hart uitgestort voor God.

Klaagpsalmen hebben vaak de volgende opbouw.

1.     Het aanspreken van God.

2.     Een klacht.

3.     Een vraag.

4.     Een uitdrukking van vertrouwen en lofzang.

Een klacht is het pad tot lofzang, als we geleid worden door gebrokenheid en teleurstelling. De ruimte tussen de gebrokenheid en Gods genade is waar dit lied wordt gezongen. Denk over een klacht als beweging tussen pijn en belofte. Het is het pad van het gebroken hart naar hoop.

De rest van dit interview verscheen in de GezinsGids van 28 januari 2021.