„Luther herinnert ons er steeds aan dat we onze leer en ons leven voortdurend moeten toetsen aan de Heilige Schrift, zonder compromissen te sluiten. Dat is de grond voor het persoonlijke geloofsleven en ook het gemeenteleven. Voor deze beide gebieden geldt dat een dagelijkse reformatie nodig is. Dat is het belangrijkste wat Luther ons laat zien. Het gaat om het Evangelie van Christus. Daarmee staat of valt het christendom.”

Welke invloed heeft de Reformatie nu nog in Duitsland?
„Terwijl de landelijke kerken steeds verder seculariseren en de reformatorische erfenis van Luther steeds meer verloochenen, is er in veel kleinere, vrije gemeenten een herleving van de reformatorische leer te zien. Geschriften van Augustinus, Luther, Calvijn en de puriteinen worden opnieuw ontdekt en krijgen steeds meer invloed. Deze tegenbeweging is echter naar verhouding klein.”

Is er een opwekking te verwachten?
„De evangelische volkskerk wil het 500-jarig Reformatiejubileum groots gaan vieren, onder meer met een nieuwe Bijbelvertaling, de Lutherbijbel 2017. Maar de geest van Luther is niet meer te bekennen. Afgezien van de jonge en langzaam groeiende reformatorische groepering, die het erfgoed van Luther verder wil uitdragen.”

Jullie geven Timotheus Magazin uit. Waarom?
„We willen de grondbeginselen van het christelijke geloof aansprekend en op prikkelende wijze uitdragen, vanuit een reformatorische insteek. We publiceren ook artikelen over kerkgeschiedenis of interviews met reformatorische predikanten en schrijvers. „Elke uitgave behandelt een bepaald thema. De nieuwste editie gaat bijvoorbeeld over de soevereiniteit van God. We behandelen vragen over hoe het lijden, onze wil of evangelisatie met Gods absolute soevereiniteit te verenigen zijn. Dat alles vanuit reformatorisch perspectief. Verder bevat het kerkgeschiedenisartikelen, biografieën en interviews.
Zowel de lay-out als de inhoud is afgestemd op jonge christenen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar, maar onze lezers zijn in alle leeftijdsgroepen terug te vinden. Predikanten lezen ons blad ook.”

Dit is een selectie uit een artikel uit de GezinsGids van 13 oktober, een thema nummer over het werk en leven van Maarten Luther.