Mannen moeten meer tijd nemen om hun rol als vader invulling te geven, is de boodschap van de Europese Commissie bij het lanceren van een voorstel voor meer vaderschapsverlof. Dat is positief te duiden, al zit er een addertje onder het gras. 

De werkelijke redenen zijn enerzijds het stimuleren van de arbeidsmarkt en anderzijds het nastreven van het ideaal van een gelijke positie op de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen.

De balans tussen werk en privé is zoek, zegt Frans Timmermans. Mensen moeten ontdekken dat er meer is dan werk en ‘dat niet alleen een betaalde baan belangrijk is’, maar dat het bijdragen aan het gezinsleven ook heel belangrijk is. Dit voorstel moet helpen om het ‘juiste evenwicht te bepalen tussen werk en de rest van het bestaan’.

Belangrijker nog is dat in de Bijbel de vaderrol groot gewicht krijgt. ‘Geloofsoverdracht’ wordt bijvoorbeeld primair op de schouders van vaders gelegd. Psalm 78:5 zegt daarover: ‘Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob (…) die Hij onzen vaderen geboden heeft dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken’. De HEERE liet zien wie Hij is aan ‘de vaderen’ door te spreken en wonderen te doen, zodat deze vaders het aan hun kinderen en kleinkinderen zouden vertellen.

Lees meer over ‘Neem tijd om vader te zijn’ in de GezinsGids van 8 juni 2017.