altOver thuisonderwijs wordt steeds vaker gesproken. Wat is het precies? En waarom kiezen reformatorische mensen ervoor? Marjon Rozendaal: ,,Thuis kunnen we ons meer focussen op de individuele interesses van de kinderen.”

Redenen om thuisonderwijs te geven verschillen per gezin, maar zijn vooral persoonlijk. De nu zevenentwintigjarige Ruth Pieterman kreeg in Nederland thuis les. ,,Mijn ouders verlangden hun vier kinderen op te voeden ‘in de lering en vermaning des Heeren’ en daarom woog voor hen de vraag heel zwaar: aan wie vertrouw je je kinderen toe? Ook hadden mijn ouders zelf als tiener ondervonden welke invloed verkeerde vrienden van school op je kunnen hebben.”

De familie Rozendaal (vader Jeff, moeder Marjon en hun kinderen Thomas (12), Jonathan (11), Jenna (9), Rebekah (7), Hadassa (5), Sebastian (3), Sophia (7 maanden) wonen in Alberta in Canada. Marjon legt uit waarom het gezin voor homeschooling heeft gekozen. ,,Wij leven in een dunbevolkt gebied. De schoolbussen moeten lange afstanden rijden om de leerlingen op te halen. Onze kinderen verlieten het huis om zeven uur ’s morgens en ze kwamen om vijf uur ’s middags thuis. Mijn man en ik vonden dat we op deze manier niet genoeg tijd hadden om met de kinderen door te brengen.”
Het gezin zag homeschooling niet als eerste oplossing. Marjon: ,,Ik had in Nederland nog nooit gehoord van homeschooling en ik had er veel vooroordelen bij. Bovendien: onze kinderen vonden het fantastisch om naar school te gaan. Ik heb op de Pabo in Gouda gestudeerd, dus ik had wel een goede studie als basis voor homeschooling. We bleven erover nadenken en we wogen de voor- en nadelen tegen elkaar af. Is het goed voor de kinderen? Kunnen wij het wel? Aan de andere kant dachten we ook over de dingen die we hun wel konden geven als we thuis lesgaven. We zouden meer tijd als gezin hebben. Na veel gebed hebben we besloten om het voor een jaar te proberen. Op deze manier konden we kijken hoe het zou gaan.”


Aanpassing

Het gezin zag steeds meer voordelen van homeschooling en besloot om door te gaan. Marjon: ,,Kinderen leren altijd; ze zijn als sponsen die voortdurend informatie in zich opnemen. We kunnen thuis op bepaalde dingen dieper ingaan en er meer tijd voor nemen, terwijl we andere dingen wat sneller behandelen. We kunnen ons meer focussen op de individuele interesses van de kinderen.” Een bijkomend voordeel is volgens Marjon dat ouders het kind vaak het beste kennen. ,,Een van onze zonen leert het beste als hij leest en hij kan veel informatie en details onthouden. Een van onze andere kinderen is meer praktisch, dus die leert beter als hij dingen daadwerkelijk doet en ziet hoe dingen werken. Thuis hebben we de mogelijkheid om de lessen daarop aan te passen.” Volgens Marjon is het niet altijd even makkelijk. ,,Homeschooling is meer dan lesgeven. We hebben de roeping om onze kinderen op te voeden tot Gods eer. Nu kunnen we de Bijbelse waarheden in het lesgeven betrekken. We hebben meer tijd om de verplichtingen die we als ouders hebben uit te voeren. Onze kinderen zijn voor een korte tijd bij ons; we moeten biddend onderwijzen wat God zegt in Zijn Woord. Thuis zijn maakt de familiebanden sterker en zo ook de relatie tussen broers en zussen.”
Toch betekent de keuze extra werk. Marjon: ,,Extra taken voor de kinderen, meer organiseren in huis… Ook al hebben we misschien tijd om meer met het gedrag van de kinderen bezig te zijn, het blijven kinderen die soms ruzie maken en ongehoorzaam zijn. Dit kan ontmoedigend en vermoeiend zijn. Het huishouden moet worden gedaan en met zo veel mensen in huis elke dag blijft het huis niet lang netjes. Daarom hebben de kinderen meer taken en klusjes in huis dan kinderen die naar school gaan.”


Flexibel

Een typische homeschoolingdag is vooral flexibel. Ruth: ,,Mijn vader en wij als kinderen kwamen elke ochtend vóór het ontbijt bij elkaar om uit de Bijbel te lezen. Dan werkten we bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus door en zochten alle genoemde Bijbelteksten samen op. Zo zijn we ook met de Westminster Catechismus bezig geweest. Soms werd er een heel praktisch onderwerp behandeld. Daarnaast hadden we iedere ochtend en avond gezinsgodsdienst, waarbij vanzelfsprekend ook mijn moeder aanwezig was. Mijn vader maakte aan het begin van een nieuw schoolseizoen voor iedereen een eigen rooster, waarop stond welke vakken je elke ochtend en middag moest doen. Je moest dus zorgen dat je dat inderdaad deed. Als we vragen hadden, konden we die aan moeder of vader stellen. Voor de rest mocht je zelf je dag en vrije tijd indelen en we hadden altijd genoeg mogelijkheden en ruimte om creatief bezig te zijn.”
Marjon: ,,Elke dag is weer anders. We hebben een baby en een peuter dus je moet wel flexibel zijn. Als Jeff voor zijn bedrijf een dagdeel naar een klant moet, neemt hij soms kinderen mee, omdat het deel is van hun onderwijs. Soms nemen we overdag tijd om iemand te bezoeken, bijvoorbeeld iemand die eenzaam of ziek is. Maar we hebben wel een schema dat we proberen te volgen. ’s Morgens staan we op tijd op. Na het ontbijt zingen we samen en lezen we uit de Bijbel. De kinderen leren elke week een nieuwe Psalter. Dan lezen we ook een boek met bijbelonderwijs voor kinderen. Hier praten we dan samen over. Hierna gaan onze kinderen aan hun eigen werk en ik help als er hulp nodig is. Voor lunchtijd hebben ze het meeste werk gedaan en ’s middags besteden we onze tijd aan vakken die we samen doen. We bakken dingen, knutselen, gaan wandelen, of de kinderen zijn bezig met een project. De kinderen oefenen ook hun muzieklessen. De jongens spelen piano en de meiden viool. Ook doen de kinderen de klusjes in het huishouden.”


Dankbaar

De kinderen zijn zelf positief over de manier van onderwijs. Marjon: ,,De kinderen genieten ervan om thuis onderwijs te krijgen. Het was wel wennen voor de oudere kinderen, die eerder wel naar school zijn gegaan.” Ruth kijkt ook met dankbaarheid terug op de periode dat zij thuis onderwijs heeft gekregen. ,,Er zijn nadelen aan thuisonderwijs verbonden, maar ook heel veel voordelen. Ik weet dat ik een heel ander leven heb gehad dan de meeste reformatorische kinderen in Nederland. Echter, het is Gods weg en wil met mijn leven geweest, waarover Hij Zijn zegen heeft willen geven. Ik ben heel dankbaar dat mijn ouders zo gewetensvol met mijn opvoeding zijn omgegaan. Het is alles Gods genade.”
Waarin was het onderwijs van Ruth anders dan dat van haar leeftijdsgenootjes? De lesstof was hetzelfde. Maar Ruth leerde meer: ,,Bovenal dat God en Zijn dienst, de bekering en het geloof in de Heere Jezus Christus, en een leven met het oog op de eeuwigheid, werkelijk, in de praktijk van alledag, het allerbelangrijkste is. ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.’”

Meer over thuisonderwijs leest in in de GezinsGids van 4 april 2013