Tekst A. Steenpoorte Beeld Rosalie Kolk-Hattem

Een aantal jaren geleden kregen de deputaatschappen Bijbelverspreiding en Israël (GG) een grote gift, speciaal bestemd voor lectuurwerk. Zo ontstond het idee een website met e-books te ontwikkelen: Bible and Book Ministry. Johannes Schot: „We hopen en bidden dat de boeken voor veel mensen tot zegen zullen zijn.”

Dankzij het internet gaan er deuren open die anders gesloten zouden blijven. Kanalen waarmee je makkelijk de verkeerde kant op kunt, kunnen ook het voertuig zijn voor iets goeds. Johannes Schot: „Tegenwoordig kan vrijwel iedereen via de telefoon op het internet. Daardoor hebben christenen en niet-christenen in moeilijk bereikbare gebieden – of landen waar de grenzen volledig zijn gesloten – toch toegang tot onze website. Alles wat daarop staat, kan gratis gedownload en gelezen worden.”
En dat gebeurt ook. Schot: „We kunnen zien dat de boeken ruim dertigduizend keer gedownload zijn. Dat is een verdubbeling in ongeveer een jaar tijd. Daar komt nog bij wat gelezen wordt op de site zelf.”
Veel materiaal – lectuur gegrond op Gods Woord, met name puriteinen en Nederlandse oudvaders – was
afgelopen decennia door verschillende deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten ontwikkeld of vertaald. „Inmiddels staan ruim vijfhonderd gereformeerde boeken en traktaten online, in vijftien talen. Er zijn ook veel nieuwe vertaalprojecten gestart. Momenteel in zeventien talen. Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer talen toe te voegen. Een heel omvangrijk project dat op dit moment loopt, is het vertalen van de bekende vragenboekjes van Namen en feiten in het Engels, Spaans, Russisch en Hebreeuws. Als dit is afgerond, willen we deze lesmethode in nog meer talen laten vertalen, zodat de basiskennis van de Bijbel wereldwijd wordt bevorderd.”

Is er ook persoonlijk contact met lezers? „Het is belangrijk om een stuk nazorg te doen. Daarvoor werken we in diverse landen samen met lokale predikanten. We verwijzen naar hen door als er via de website vragen worden gesteld. Maar afgezien van deze doorverwijzingen en bemoedigende reacties die we krijgen is er op dit moment geen contact met websitebezoekers zelf. Wel willen we de komende jaren nadenken over het opzetten van e-learning, zodat mensen wereldwijd verder Bijbels-gereformeerd onderwijs kunnen ontvangen.”

Vertaalwerk

Al is de online bibliotheek overal ter wereld toegankelijk, toch heeft het werk zijn grenzen. Die liggen vooral bij het vertaalwerk. Johannes: „Vertaalwerk vraagt veel geduld. Zeker bij grotere boeken kan het lang duren voor een boek klaar is. Om de kwaliteit van de vertaling te waarborgen, is het belangrijk dat een vertaler niet onder tijdsdruk werkt. We geven hun daarom rustig de gelegenheid om te vertalen en te controleren.” De Heere heeft de wereldwijde coronapandemie willen gebruiken om hierin te voorzien, vertelt Johannes. „Veel vertalers zaten thuis en hadden juist extra gelegenheid om vertaalwerk te doen. Ook toen ging het werk in Gods Koninkrijk door.” Tijdens de pandemie kreeg het digitale lectuurproject
extra nut. „Deze manier van Evangelieverkondiging werd belangrijker dan ooit, want in coronatijd was het praktisch onmogelijk om gedrukte lectuur te verspreiden. Doordat we hier al voor coronatijd bezig waren met de online verspreiding van lectuur, was er een goede digitale infrastructuur. Zo kon de digitale verspreiding via www.bibleandbookministry.com onverminderd doorgaan. We doen dit werk in getrouwheid aan Gods Woord uit Jesaja 32:20a: ‘Welgelukzalig zijt gijlieden die aan alle wateren zaait.’ We hopen en bidden dat de boeken voor veel mensen tot zegen zullen zijn.”

Johannes Schot is projectcoördinator van Bible and Book Ministry, een digitaal platform waarop met name puriteinen en Nederlandse oudvaders worden aangeboden. Het valt onder de verantwoordelijkheid
van het deputaatschap Bijbelverspreiding (GG).

Dit artikel verscheen in de GezinsGids van 11 augustus jl. en is onderdeel van een groter artikel.