Tekst P.J.A. van Nederpelt Beeld Rosalie Hattem

Martine de Vos (34) moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 7 jaar bezoekt sinds 2022 de ouderkring van Schouder aan Schouder in Barneveld. In deze opvoedkring, die ontstaan is vanuit het Kersten Onderwijscentrum, komen moeders bij elkaar om met elkaar hun opvoedingsperikelen te delen. “De drempel om alleen naar zo’n gespreksgroep te gaan vond ik wel hoog.”

“Het leuke en mooie van Schouder aan Schouder vond ik dat je met moeders samen de dingen rondom opvoeding doordenkt en bespreekt. Het leek me leuk om er deel aan te nemen. Toen een vriendin van mij zich had opgegeven, durfde ik me ook op te geven. Ik dacht “als ik het een keer wil, moet ik het nu doen” want de drempel om alleen zo’n groep in te stappen vind ik best hoog voor mezelf. Per onderwerp krijg je een boekje. In dit boekje zijn stellingen, casussen, artikelen rondom het onderwerp opgenomen. N.a.v. het onderwerp kun je ook nog casussen doorsturen. De ingebrachte casussen worden sowieso besproken met elkaar. Daarna neem je het boekje door. Het leuke is dat iedereen weer anders vorm geeft aan de opvoeding en door bijv. de casussen of stellingen bespreek je het automatisch met elkaar vanuit de verschillende opvoedvormen. Daar kun je echt van leren en het is ook heel mooi. In onze groep vind ik zelf dat er altijd respect is voor elkaars opvoeding en visies, en dat geeft ook vertrouwen en openheid. Wij hebben een hele fijn groep moeders. We hebben echt vertrouwen met elkaar opgebouwd en durven open en eerlijk bij thema’s stil te staan. De meerwaarde voor mij is dat ik kan leren van andere moeders en situaties uit het gezin kan delen waardoor je er soms anders tegen aan gaat kijken. Door de ochtenden bij Schouder aan Schouder ben ik ook dingen gaan relativeren. Je ziet dat alle moeders met dezelfde dingen worstelen waar je zelf ook mee worstelt. Ik heb gemerkt dat we allemaal kwetsbaar zijn, onze verschillenden gave en kwaliteiten van moederschap mogen hebben en die mogen inzetten en delen met elkaar zodat we van elkaar kunnen leren. Maar ook dat elke moeder wel eens tegen een situatie aanloopt binnen het gezin waarbij ze denkt hoe moet ik dit aanpakken? En dat zulke situaties er ook mogen zijn. Niet alles hoeft perfect te zijn. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld. Die wereld had niet gebroken hoeven zijn. Maar nu het gebroken is, is het ook mooi om te (h)erkennen met elkaar dat we kwetsbaar zijn en afhankelijk van de kracht van de Heere. En daar hebben we ook elkaar voor nodig. Juist in deze tijd.”

Dit artikel verschijnt in de GezinsGids van 18 april 2024 als onderdeel van een groot artikel over opvoedkringen, uitgaand van het Kersten Onderwijs Centrum, in Barneveld.