mennopleinMenno de Bruyne is voorlichter bij de SGP Tweede Kamerfractie. Op deze plek geeft hij een kijkje achter de schermen van het hof en het Binnenhof

 

Het politiekste plein van Nederland is zonder enige twijfel het Plein in Den Haag. Niet zómaar een plein, maar hét Plein. Dat Plein kan concurreren met het eraan grenzende Binnenhof. Politici lopen er in het wild rond en als de temperatuur het toelaat, strijken ze ook nog eens neer op de talloze terrasjes. Een enkele duikt er zelfs een Haagse spraakmaker op uit de grond. Dat is dan geen mol, maar die een Kamerlid die z’n Mercedes of Toyota ónder het Plein heeft geparkeerd.

 

Veelgeplaagd

Het belangrijkste gebouw aan het Plein is natuurlijk het gebouw van de Tweede Kamer. Een modern gebouw. Rechttoe, rechtaan. Veel glas, want de Tweede Kamer moet transparant zijn… Op het adres Plein 2 bevindt zich de hoofdingang van de Kamer. Bewindslieden en parlementariërs lopen er op vergaderdagen af en aan.

In het verleden waren er aan het Plein maar liefst vier ministeries gesitueerd. Nu is dat er nog maar één: Defensie, Plein nummer 4. Omdat het Plein grenst aan het Binnenhof is het voor de veelgeplaagde Defensieminister Hillen een makkie om met de stukken onder z’n arm naar de Tweede Kamer of naar de Trêveszaal, waar de ministerraad iedere vrijdag vergadert, te stiefelen.

 

Apenrots

Ook minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zou het aan hebben kunnen lopen, ware het niet dat zijn departement zo’n 25 jaar geleden verhuisd is van het historische pand aan het Plein naar de hypermoderne apenrots aan de Bezuidenhoutseweg, ongeveer een kwartiertje stappen.

Het oude gebouw van Buitenlandse Zaken is nu in gebruik bij de Tweede Kamer. In de tijd van de Republiek, de trekschuit en de postkoets, bood het onderdak aan de ‘geachte afgevaardigden van Amsterdam’. Een retourtje Den Haag zat er in die tijd nog niet in…. Boven op het dak siert het kolossale wapen van de stad Amsterdam het gebouw nog steeds.

Het derde departement dat aan het Plein gezeteld was, is Justitie. Op de gevel is dat nog duidelijk te zien: niet alleen de naam staat er in grote letters op, ook kijken vanuit allerlei nissen en medaillons juristen van formaat op ons neer. Nu is ‘Justitie’ het domicilie van de fracties van CDA, D66 en GroenLinks.

 

Instructies

Ten slotte het departement van Koloniën, dat toen we die niet meer hadden veranderd werd in ‘Overzeesche Gebiedsdelen’, en toen we ook die niet meer hadden overging naar Binnenlandse Zaken. Onder oud-Indiëgangers is ‘het Plein’ nog steeds een begrip. Alle orders en instructies die in Buitenzorg te Batavia aankwamen werden afgegeven op het Plein. In het begin van de jaren tachtig is Koloniën bij de Tweede Kamer getrokken. Nu vind je er de fracties van de PvdA en de Partij voor de Dieren. In deze rijke historische omgeving zwaaiden ooit eminente staatslieden als Idenburg en Colijn de scepter; tegenwoordig de beroemde staatslieden Cohen en Thieme.

Een laatste gebouw aan het Plein waarin de landspolitiek bedisseld werd, is de imposante sociëteit ‘de Witte’. Het zou onthullend zijn eens na te gaan welke hoge Haagse heren lid waren van de Witte en wat er allemaal binnen de muren van deze deftige herenclub is bekonkeld.