Welke man en vader kan een goede priester zijn in zijn gezin? En wat vraagt dat van vaders? Ds. M.H. Schot: „Een onmogelijke taak, daarom is het nodig met God verzoend te zijn en bediend te worden door Zijn Geest.”

Vanuit het Oude Testament zijn er belangrijke lijnen door te trekken naar nu. Bezinning daarop voor mannen en vaders blijft daarom actueel. Ds. M.H. Schot, predikant in de gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht, legt uit dat de priester in het Oude Testament drie belangrijke taken had.

Als priester in het gezin is het ook belangrijk om je eigen misvattingen te erkennen. C. Achterberg, ouderling in de gereformeerde gemeente van Apeldoorn: „Op een dag kwam ik moe van het werk thuis. Een aantal van mijn dochters zat op de bank te whatsappen. Mijn vrouw vroeg hen wat, maar daar werd niet naar geluisterd. In mijn boosheid zei ik: ‘Hier die dingen, ze gaan allemaal de kliko in’. Met enige aarzeling werd er geluisterd.

De manier waarop ik dit deed, was zonder enig gevoel van liefde. Dat was verkeerd. Ik ben er diezelfde avond op teruggekomen, nadat een van mijn dochters mij erop wees dat de manier waarop ik het had aangepakt niet reëel was. Ik zei: ‘Je hebt helemaal gelijk, al heb je wel te luisteren naar je ouders, tenzij wij je iets opdragen dat niet naar Gods Woord is’.”

Ds. M.H. Schot: “Door de zalving met de Heilige Geest is ook elk van de ware gelovigen drievoudig ambtsdrager zegt de Catechismus, naar het voorbeeld van Christus: profeet, priester en koning. Hoe zouden mannen en vaders zonder de bediening door Gods Geest en zonder de verzoening door de Heere Christus het priesterambt kunnen vervullen?”

Lees meer over ‘Priester in je gezin’ in de GezinsGids van 17 augustus 2017.