judithZe zijn allebei christen en verpleegkundige in opleiding. Beiden hebben ze het naar hun zin op de school waarvoor ze bewust gekozen hebben. Diverse overeenkomsten tussen Willeke Leeflang (17) en Judith Oussoren (16) en tóch is er een groot verschil: Willeke zit op het Hoornbeeck College en Judith op het ID College.

 

Hoe is het om als  christen op een openbare school te zitten? En word je in een ‘veilige wereld’ goed voorbereid op de ‘harde’ maatschappij?

 

Na de basisschool volgt de middelbare  school. Ouders zullen ongetwijfeld een belangrijke stem hebben in die schoolkeuze. Een reformatorische school is voor jou dan een logische vervolgstap. Bij de stap van een middelbare school naar een hogeschool is de keuze soms al minder vanzelfsprekend. Het  pleidingenaanbod, de afstand tot de school of de christelijke identiteit van de school kunnen van invloed zijn. In deze keuze staat jouw persoonlijke voorkeur vaak ook meer centraal. Je bent ouder geworden en meestal in staat zelf (mee) te beslissen.

 

Brede studie

Judith wist al wat ze wilde toen ze van de middelbare school afkwam: „Ik wil graag voor iemand zorgen en iets voor diegene betekenen. Verpleegkunde is een brede studie, van het ziekenhuis tot het bejaardenhuis.” Willeke is er min of meer ingerold: „Mijn moeder is ook ziekenverzorgende. Na de mi delbare school wist ik niet welke studie ik wilde gaan doen. Ik wilde in de zorg werken, maar ik wist niet precies waar. Nu ik de opleiding  verpleegkunde volg, weet ik zeker dat ik de juiste keuze gemaakt heb.”

 

willekeBescherming

De opleidingskeuze is één ding. Voor welke school je kiest, is een ander verhaal. Kies je voor bescherming of voor je christen-zijn uitdragen aan je niet-gelovige klasgenoten? Willeke licht haar keuze toe: „Ik vind het fijn om met leeftijdsgenoten om te gaan die ook naar de kerk gaan. Daarnaast is het belangrijk als christen staande te blijven in het komende beroep en de maatschappij. Daar was ik nog niet klaar voor. Ik zocht een school waar je op dat gebied nog gevormd wordt.” Judith koos bewust voor een openbare school: „Op een reformatorische school leef je beschermd tussen alle christelijke docenten en medeleerlingen, maar in de praktijk moet je ook met andersdenkenden om kunnen gaan.” Toch vindt ze het niet altijd even gemakkelijk als christen op een openbare school te zitten: „Ik heb op het Driestar College  gezeten. Het sfeertje dat daar heerst – dat iedereen hetzelfde gelooft – mis ik. Op een openbare school is het allemaal wat onpersoonlijker. En als je niet uitkijkt doe je snel mee met klasgenoten, bijvoorbeeld niet bidden voor het eten en niet danken na het eten. Ook merk ik dat hier minder strenge regels gelden en is alles informeler.”

 

De Bijbel open
Gods Woord, dat zou Willeke vooral missen als ze seculier onderwijs zou ontvangen. „Bij elk vak gaat de Bijbel open. Wat bijzonder dat God in deze tijd ons deze mogelijkheid nog biedt! Ik praat met klasgenoten over Gods Woord en de persoonlijke relatie met Hem. Natuurlijk is het voor mij ook goed om met andersdenkenden in gesprek te gaan. Dat gebeurt op mijn stage bij een niet-christelijk bedrijf.” Judith vindt stage niet voldoende om met niet-christenen in aanraking te komen: „Op stage kunnen de contacten minder intensief zijn dan het contact met klasgenoten. Daarnaast zijn je ‘collega’s’ vaak ouder. Ik vind het belangrijk om ook leeftijdgenoten te laten zien dat ik in God geloof. Zij staan er nog open voor en willen weten hoe een christen denkt en leeft. Van begin af aan heb ik geprobeerd aan te geven dat ik christen ben.”

 

Kiezen
Willeke denkt, ondanks dat ze haar opleiding volgt onder gelijkdenkenden, goed voorbereid te zijn op de ‘harde’ maatschappij. „Ik zit op kamers. En op school leren we over andere religies. Met docenten en klasgenoten kan ik mijn moeilijkheden bespreken. Zo hoop ik sterker te worden en klaar te zijn voor het staan in de maatschappij.” Of je nu kiest voor een openbare of een reformatorische school, het is belangrijk dat je je keuze aan de Heere voorlegt. Willeke: „Doe alles biddend en volhard in dat gebed. Stagelopen in een niet-christelijke omgeving  is bijvoorbeeld niet gemakkelijk. Dat wil niet zeggen dat je situaties uit de weg moet gaan. Nee, strijd. De Heere belooft dat wanneer je Hem aanroept, Hij naar je hoort en je wil helpen. Die wonderlijke belofte mogen we meenemen, in welke situatie dan ook.