alt‘Zoekt in het boek des Heeren en leest’, zegt de profeet Jesaja. Waarom? En hoe volg je zijn raad op? Steven Middelkoop en J.C. Ryle zoeken mee naar antwoorden op zes vragen over Bijbellezen.Steven Middelkoop las de Bijbel vroeger anders dan tegenwoordig: „Ik leefde als jongere met een Bijbel die slechts dode letters bevatte…

Hoewel ik verschillende gedeelten mooi en interessant vond, zei het me ten diepste weinig. Ik kon er wel over discussiëren, maar leefde er niet werkelijk uit; niet van harte, van binnenuit.” Steven is bereid te vertellen hoe dit veranderde en geeft handvatten voor het Bijbellezen.
De Engelse dominee J.C. Ryle (1816-1900) heeft in zijn leven veel uit de Bijbel gepreekt en zijn hoorders steeds weer een spiegel voorgehouden voor het omgaan met Gods Woord: ‘Ik roep u op een eerlijk antwoord te geven op mijn vraag: Wat doet u met de Bijbel? Leest u die? Hoe leest u?Zeg mij welke plaats de Bijbel in het leven van een mens inneemt en ik zal u zeggen hoe het met hem gesteld is op weg en reis naar de eeuwigheid’. In zijn nagelaten geschriften staan antwoorden op zes vragen over het lezen van de Bijbel.


1. Waarom zou ik de Bijbel lezen?

De Bijbel is Gods Woord aan mensen. Het is bijzonder dat de Heere letters op papier heeft uitgekozen als middel om tot mensen te spreken. Zo laag daalt Hij af dat Hij de menselijke taal wil spreken. Hij had alle mensen in de zonde kunnen laten liggen, maar zocht hen op met Zijn Woord. Hij gaf Zijn boek dat wijs kan maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus (2 Timothéüs 3:15). Ds. J.C. Ryle schrijft: ‘Wat gaat de mens vaak voorbij aan deze gave van God. Er ligt op het hele christendom een grote schuld, namelijk het verwaarlozen en het misbruik van de Bijbel.Wat is de mens gelukkig die een Bijbel heeft. Gelukkiger is hij die daarin leest! Maar het gelukkigst is hij die niet alleen de Bijbel leest, maar voor wie de Bijbel het richtsnoer voor zijn leven is.Wie zorg voor zijn ziel heeft, zal de Bijbel hoog waarderen, regelmatig bestuderen en zich ertoe zetten om met de inhoud bekend te worden.
Het is niet te zeggen welke schatten er in de Bijbel te vinden zijn’.


2. Tegen welke problemen loop ik aan bij het Bijbellezen?

Het grootste probleem dat mensen ervaren bij het Bijbellezen is dat hun hart op slot zit voor Gods Woord. Steven verwoordt het zo: „Het lezen van de Bijbel is wezensvreemd aan iemand die de Heere niet kent. Het is een menselijk logische keuze om eerder gericht te zijn op de dingen van het dagelijkse leven dan op de Bijbelse boodschap. Vanuit onszelf is er geen enkele antenne die zich richt op de dingen van de Heere. Voor een onbekeerd mens is Bijbellezen vooral saai, vermoeiend en slaapverwekkend.” Steven vindt het dan ook niet helemaal eerlijk wanneer volwassenen de oorzaak van het niet-Bijbellezen van jongeren zoeken in het gebruik van mobieltjes of sociale media. „Wij als volwassenen laten ons namelijk zelf ook door tal van zaken afleiden. Misschien wel het meest door de zogenaamde drukte waaraan we onszelf overgeven.” Dat wordt anders als mensen worden geraakt door het Evangelie: „Ik geloof dat iedereen die leert bidden om Gods Geest de Bijbel gaat verstaan. Dan houdt de Bijbel op een saai boek te zijn, maar is het Geest en leven”.

Dit artikel gaat verder in de GezinsGids van 6 februari.