Doe ik dit jaar wel of geen belijdenis? Veel jongeren denken aan het begin van het winterwerk na over deze vraag. Wat zijn redenen om wel of (nog) geen belijdenis te doen en waar doe je precies belijdenis van? Dominee W.A. Zondag: „Er moet een innerlijke betrokkenheid zijn op de kerk, op de dienst van Heere en  op de Heere Zelf.”

Er melden zich bij de predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden jaarlijks zo’n twintig jongeren om belijdenis te doen. Ds. W.A. Zondag: „We komen ongeveer 25 avonden bij elkaar. Elke keer behandelen we een thema. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag hoe je de Bijbel moet lezen. Ik dring er bij de catechisanten op aan dat ze de tijd moeten nemen de Schrift zorgvuldig te bestuderen.

Vaak krijgt dominee Zondag de vraag of er belijdenis wordt gedaan van een kerkgenootschap. „Ik ben absoluut niet kerkistisch, maar er mag trouw gevraagd worden. Sommigen zijn trouwer aan de plaatselijke supermarkt dan aan hun kerk. Dat vind ik verkeerd. Je mag een zekere loyaliteit verwachten.

Dominee Zondag stelt vast dat jongeren uiteenlopende argumenten hebben om belijdenis te doen. „Sommigen doen het vanwege hun leeftijd, als een soort ‘afsluitend examen’ of om van de catechisatie af te zijn. Ik betreur het als dat de enige reden is. Dan lijkt het veel op ‘gewoonte of bijgelovigheid’. Anderen beseffen dat er meer moet gebeuren in je leven. Ze erkennen dat belijdenis doen ook consequenties heeft. Dat je moet willen breken met zondige gewoonten, zoals een werelds uitgaansleven. Dat moet natuurlijk sowieso, maar als je belijdenis doet, beloof je dat in het midden van de gemeente.”

„De meesten willen zich graag als lidmaat bij de gemeente voegen. Hun ouders hebben bij de Doop beloften gedaan. Die verantwoordelijkheid willen ze zelf dragen. Ze beseffen: de Heere vraagt een antwoord van mij. Hij vraagt of ik Hem met hart en mond wil belijden. Soms leeft het verlangen om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Wat een goed argument is om belijdenis te doen? Als je innerlijk betrokken bent op de kerk en – vooral – op de Heere Zelf. Dat je het Ruth wilt nazeggen: ‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’.”

Lees meer over het doen van belijdenis in de GezinsGids van 28 september 2017.