"dominee"

  • “Alleen vanwege het Offer kon ik genezing vinden”

    Ooit was hij buitengewoon goed in het maskeren van gevoelens. God plaatste een pleegmoeder op zijn pad, door wie dat veranderde. Hij dreigde de kerk te verlaten. God stuurde twee jongens om hem ervan te weerhouden. Ds. M....