alt

‘Rond schooltijden is het erg druk in het verkeer. Ik vind dat best spannend. Kunt u eens iets schrijven over verkeers- opvoeding? Wat mag ik op welke leeftijd van een kind in het verkeer verwachten? En wat betekent dat voor mij als verkeersdeelnemer?’

Tips in het algemeen

 

  • Leer kinderen verkeersregels aan en maak verkeersafspraken
  • Blijf consequent de verkeersafspraken herhalen! In het verkeer is het nakomen van afspraken van levensbelang
  • Geef zelf steeds het goede voorbeeld

Weetjes en tips over de verkeers(on)mogelijkheden van kinderen
2 – 3 jaar

Ontvankelijk voor het leren van grenzen
Peuters zijn op ontdekkingsreis. Ze zijn snel en hun wereld wordt groter: de drempel over, de tuin in, de stoep op. Ze leren in hoog tempo nieuwe woorden en begrijpen ook steeds meer. Peuters zijn ontvankelijk voor het leren van regels en grenzen en proberen uit hoe ver ze kunnen gaan.

Tips:

  • Ga samen te voet of op de fiets op stap
  • Leg uit dat de stoep er is voor voetgangers en dat de rijbaan er is voor auto’s en fietsers
  • Zorg voor regelmaat: gebruik vaste routes en steek op vaste plekken over
  • Laat kinderen op bekende routes voorop lopen en de weg wijzen

 

Dit is een selectie van een artikel dat verscheen in de GezinsGids van 17 maart.