Vaders_GezochtVaders zijn broodnodig

Het is heel wat om echtgenoot te worden. Het huwelijk verandert het leven van iedere man. Het is een nog grotere verandering om vader te worden. Maar om in de praktijk van het leven ook daadwerkelijk man en vader te zijn, dat is de zoektocht van veel mannen.

Het is opvallend dat Gary Chapman in zijn boek over De vijf kenmerken van een gezond gezin mannen aanspreekt. Het vierde kenmerk van een gezond gezin is: mannen die liefhebbende leiders zijn. Het lijkt alsof vrouwen buiten schot blijven. Waarom? Misschien wordt ervan uitgegaan dat moeders vaak als vanzelf toegewijd zijn aan hun gezin, aan hun kinderen. Zeker, moeders maken ook fouten. Maar de ‘afdeling opvoeding’ is toch meer aan hen besteed. Vaders brengen een groot deel van hun tijd buiten hun gezin door. Dat is in de meeste gezinnen de realiteit. Het risico daarvan is echter dat ze te weinig betrokken zijn bij hun gezin en bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Vaderschap
Het vaderschap neemt in de Bijbel een grote plaats in. Mannen worden aangesproken als priesters in hun gezin. Zij geven leiding aan hun gezin, ook in geestelijk opzicht. Als de apostel Paulus schrijft over de verhouding binnen het gezin, dan spreekt hij de vaders aan: ‘Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.’ Hebben moeders daar dan geen rol in? Jazeker, maar de vader wordt als eerstverantwoordelijke aangesproken. De Bijbel kent dus een hoge plaats toe aan het vaderschap. Het is een hoge roeping om man en vader te zijn. Mannen zijn geroepen tot liefhebben en leiden.

 

De man als echtgenoot
Een gezin begint altijd met het huwelijk van man en vrouw. Twee mensen worden verliefd op elkaar, hun relatie groeit, ze besluiten het leven met elkaar te delen. Liefde is in een huwelijk echter geen vanzelfsprekendheid. Liefde is een werkwoord. Liefde heeft onderhoud nodig. Daarin heeft ook de man een belangrijke rol. Een aantal zaken kenmerken de houding van een liefhebbende echtgenoot:
• Een liefhebbende man beschouwt zijn vrouw als partner. Hij wil haar niet overheersen, maar hij beziet haar als iemand die op gelijke hoogte met hem staat. Hij overlegt met haar, samen nemen ze beslissingen. Jazeker, hij neemt de leiding, maar samen vormen ze de directie van hun gezin.
• Een liefhebbende man zet zijn vrouw ook boven aan zijn prioriteitenlijst. Sommige vrouwen klagen dat hun man getrouwd is met zijn werk. In een gezond gezin besteedt de man tijd en aandacht aan zijn vrouw. Hij vormt een eenheid met haar. Hij wil niet alleen het bed, maar zijn hele leven met haar delen. Een liefhebbende man houdt onvoorwaardelijk van zijn vrouw.
• Die liefde blijkt ook uit zijn communicatie. Veel mannen vinden dat moeilijk. Vrouwen spreken gemakkelijker over hun gevoelens. Het is echter belangrijk dat mannen leren om hun gedachten, wensen en gevoelens te delen met hun vrouw. Zeker, man en vrouw zijn verschillend. Vrouwen praten nu eenmaal gemakkelijker over gevoelens. Onderzoek wijst ook uit dat een vrouw per dag gemiddeld twee keer zoveel woorden gebruikt als een man. Een liefhebbende man heeft zijn woorden echter niet overdag ‘opgebruikt’, maar hij deelt zijn leven met zijn vrouw. Hij praat met haar. Hij toont haar genegenheid in woord en daad.
• Voor mannen is het ook belangrijk om geestelijk leiding te geven aan hun gezin. Geloof begint in de binnenkamer. Maar het blijft daar niet. Het komt tot uiting in de levenswandel. Het is Bijbels dat een man voor en met zijn gezin bidt. Hij neemt het priesterschap serieus omdat de Heere het op zijn schouders heeft gelegd.

 

De man als vader
Naast echtgenoot worden veel mannen ook vader. Dat is een groot voorrecht; de kinderzegen is geen vanzelfsprekendheid. Nu is het gevaar dat mannen de opvoeding overlaten aan hun vrouw. Sommige vaders zijn in hun gezin de grote afwezige. Ze namen de benen om hun leven te delen met een andere vrouw. Andere vaders zijn wel aanwezig, maar niet beschikbaar. Ze zijn er wel, maar toch ook niet. Hun hoofd en hun agenda zijn gevuld met andere zaken. Hun gezin heeft weinig prioriteit. Weer andere mannen zijn te omschrijven als hulpeloos. Ze zijn van goede wil, maar ze weten eenvoudigweg niet goed hoe ze goed contact kunnen opbouwen met hun kinderen. Ze zorgen goed voor hun gezin, maar vooral in materiële zin. Het is jammer als het vaderschap daartoe beperkt blijft. Wat kenmerkt een vader die liefheeft en leidt?
• Een vader is actief in zijn vaderrol. Hij zoekt naar manieren om betrokken te zijn bij het leven van zijn kinderen. Hij maakt tijd voor hen vrij. Geen enkele man zal aan het einde van zijn leven wensen dat hij meer tijd had besteed aan zijn werk of zijn hobby. Maar er zijn wel talloze oude mannen die wensen dat ze meer tijd met hun kinderen hadden doorgebracht.
• Een liefhebbende vader praat met zijn kinderen. Hij speelt met hen. Hij is geïnteresseerd in hun leven. Zijn aanwezigheid brengt rust in het gezin. Hij heeft hen onvoorwaardelijk lief.
• Het kostwinnerschap behoort ook tot goed vaderschap. Een liefhebbende vader onderhoudt zijn gezin. Hij voorziet hen van voedsel, kleding en onderdak.
• Essentieel voor het vaderschap is ook dat een vader zijn gezin voorgaat en voorleeft in de dingen van Gods Koninkrijk. Dat kan geen enkele vader van zichzelf. Maar toch spant hij zich in om hen op te voeden in de lering en vermaning des Heeren.

 

Roeping
Een gelukkig huwelijk en een gelukkig gezin behoren tot de diepste vreugden van het leven. De afwezigheid van een vader is funest; een psychiater noemde ‘vader-honger’ één van de grootste problemen van onze samenleving. Vaders zijn niet overbodig, maar broodnodig. Jazeker, mannen zijn ook buiten hun gezin nodig. In de kerk, in de samenleving, in hun werk. Maar de eerste roeping van elke man is toch om een liefhebbende leider te zijn in zijn eigen gezin. Mannen gezocht…