Tekst C.A. Schipaanboord-de Vos Beeld Gerben en Anneke Vat

Rohan (4, op de foto met zijn moeder) veranderde van een kwetsbare, prikkelbare peuter in een blijde en zelfverzekerde kleuter, vertelt zijn moeder Esther van Dam (32). Rohan volgde de Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) van De Schutse, net als Aarnout (5). Moeder Adrie van den Heuvel (31) zegt: „Inmiddels zit hij op het SBO. Het is heel fijn dat dit bereikt is.”

Adrie omschrijft Aarnout als een ‘guitig, vrolijk jongetje’. Ze vertelt: „Tot zijn tweede jaar was hij een heel makkelijk kindje. Maar daarna liet hij van zich horen. Zijn oudere broer heeft autisme met veel heftig gedrag en het leek erop dat Aarnout dit kopieerde.

Toen hij op de peuterspeelzaal zat, vroegen de leidsters of hij vaker kon komen. Hij had pittig gedrag richting andere kinderen en probeerde erg zijn wil door te zetten. Als hij vaker zou komen, zou hij meer ‘normaal’ gedrag zien van de andere kinderen en hopelijk pikte hij daar wat van op. Maar dat was helaas niet het geval.

We waren door Aarnouts oudere broer al bekend met de DJK en vroegen of ze Aarnout wilden observeren om te kijken wat ze ervan dachten. Het was al snel duidelijk dat hij op deze manier straks niet naar school kon. Daarom mocht hij naar de DJK.”

Bij Rohan was er een andere aanleiding om hem aan te melden bij de DJK. „Rohan is een lieve, zorgzame jongen met een helder verstand,” vertelt moeder Esther. „Hij had een moeilijke start. Hij was een huilbaby, heel prikkelbaar en vaak ziek. Mede hierdoor liep hij ontwikkelingsproblemen op, zoals een taalachterstand en sociaal-emotionele moeilijkheden. We vroegen ons af of hij zo het gewone onderwijs wel zou kunnen volgen.

Een vriendin tipte ons de DJK. Toen we daar ons verhaal deden, was meteen duidelijk dat hij daar helemaal zou passen. Ze zagen genoeg kansen voor hem.”

Taxi

Rohan volgde de DJK ruim vijftien maanden. „Hij ging er vier volle dagen per week heen. Hij moest met de taxi heen en weer en dat is best spannend als je nog maar drie bent. Maar het ging heel goed.

Hij vond er uitdaging, structuur, aanmoediging en zijn zelfstandigheid werd bevorderd. Dat had hij heel erg nodig. Daarnaast leerde hij basisemoties herkennen en nadenken hoe hij moeilijkheden kan oplossen,” legt Esther uit.

„Verder kregen we ambulante begeleiding, zodat ze bij de DJK inzicht kregen in zijn gedrag. Wij kregen tips om met hem om te gaan. Het is heel fijn dat de DJK deze specialiteit erbij aanbiedt. Zo waren school en thuis ook op elkaar afgestemd.

Rohan vond het fantastisch om naar de DJK te gaan. Hij ging blij naar school en kwam blij thuis. Hij kon daar helemaal zichzelf zijn en de betrokkenheid van de juffrouwen was groot.

Daarnaast heeft Rohan behoefte aan structuur en vaste gewoontes en die vond hij daar duidelijk. Voor hem was het de ideale situatie om te werken en te leren.”

Dat kun jij wel!

Ook Aarnout had het goed naar z’n zin bij de DJK. „De positieve insteek van de begeleiders was voor hem heel belangrijk. Hij is er zelf vaak van overtuigd dat hij iets niet kan en dan probeert hij het ook niet. Maar hier werd hem vaak verteld: ‘Dat kun jij wel!’ Dat deed hem heel goed.

Verder is Aarnout erg leergierig en de DJK heeft een schoolse setting. Er is alleen veel meer begeleiding dan bij een gewone school. Meestal zijn er twee begeleiders op maximaal acht kinderen.

Daarnaast kijken ze wat elk kind individueel nodig heeft om te kunnen groeien en mee te gaan in het onderwijssysteem. Ze leren schoolse dingen, maar de onderwijsdruk is eraf.

Voor Aarnout was het ook weleens moeilijk. Hij moest dingen afleren en dat is niet altijd even makkelijk. Maar hij had er veel baat bij.

Zo leerde hij reflecteren. Als we nu een boekje lezen van Tip de Muis die niet wil opruimen, ziet hij in dat hij dat soms ook niet doet en dat dat voor een ander niet leuk is. Het dan ook nog toepassen is iets anders, maar het begint bij inzicht.”

Blij

Ook voor Rohan was de DJK positief. „Het veranderde hem heel erg. Eerst was hij een kwetsbare, prikkelbare peuter en nu een blijde en zelfverzekerde kleuter. Mensen in onze omgeving merken dat ook.

Door de coronacrisis kon Rohan pas afscheid nemen van de peuterspeelzaal toen hij al drie weken bij de DJK zat. Toen zijn juf van de peuterspeelzaal hem zag, was ze onder de indruk van de verandering. Zo zong hij opeens mee in de klas. Echt fantastisch!

Dat bevestigde dat we de goede keuze hadden gemaakt. Doordat er aan leerpunten gewerkt is, zit Rohan beter in z’n vel en kan hij zijn wie hij is.

We zijn heel dankbaar dat de DJK op onze weg kwam. We kregen zoveel ondersteuning en tips en trucs in hoe we met hem om kunnen gaan. Het was voor hem en ons tot zegen. Ook zijn we dankbaar dat het een reformatorische instelling is,” vertelt moeder Esther.

„Doordat Rohan zo’n groei doormaakte, adviseerde de orthopedagoog om hem in te laten stromen in het reguliere onderwijs. De eerste vijf ochtenden ging zijn eigen juf van de DJK mee in de klas om te kijken hoe het ging. Dat werd steeds verder afgebouwd.

We hebben enorm veel waardering voor het begeleiden van dit overgangsproces. Zo werd Rohan niet in het diepe gegooid en kon hij vloeiend over naar z’n nieuwe school. Ik had nooit durven denken dat hij naar het reguliere onderwijs zou kunnen.”

Toekomst

Ook Aarnout oefende op het reguliere basisonderwijs. „Het gedrag van Aarnout kan heftig zijn, maar cognitief is er niets aan de hand. Hij kan heel goed meekomen. Dat pleit ervoor om hem, als het even kan, een plekje te geven op het reguliere basisonderwijs,” legt moeder Adrie uit.

„Het werd langzaam opgebouwd. De resultaten waren niet bevredigend. De instroommomenten gingen vrij moeizaam, dus we besloten gezamenlijk om hem over te plaatsen naar het SBO en daar oefenmomenten te starten.

Daar vond hij nu zijn plekje voor de kleutertijd. Daarna evalueren we of het SBO nog steeds het beste aansluit of dat zijn gedrag inmiddels toch beter onder controle is en hij alsnog naar het reguliere onderwijs kan. Het is niet zo dat we hem daar per se willen hebben, maar hij moet de kans krijgen om te doen wat bij hem past.” Adrie is heel blij dat de DJK bestaat. „Aarnout kan nu toch meedraaien in het onderwijssysteem. Er zijn nog steeds wel haken en ogen, maar het is onder controle. We vinden het erg fijn dat dit is bereikt is.”

Dit artikel verscheen in de bijlage ‘Zorg+’ bij de GezinsGids van 26 augustus 2021 jl.