Niet iedereen die graag een abonnement op de GezinsGids wil kan dat ook betalen. Daarom is er op initiatief van lezers een nieuwe abonnementsvorm gekomen: een abonnement om weg te geven aan iemand die het zelf écht niet kan betalen. Dat kan een bekende óf een onbekende zijn.

Wanneer u de ene helft van het abonnement schenkt, nemen wij de andere helft van de kosten op ons. Zo helpen we samen een gezin aan een moment van verdieping en ontspanning.

De schenker
De schenker betaalt dus € 23,- per halfjaar om een GezinsGids-abonnement mogelijk te maken voor iemand die dit zelf niet kan betalen.
In principe is deze schenking anoniem, tenzij u zelf anders beslist. U kunt zelf aangeven of u éénmalig een halfjaar schenkt of tot wederopzegging wilt schenken.
U kunt zoveel abonnementen schenken als u zelf wilt.

De ontvanger
De ontvanger wordt zonder betaling van zijn of haar zijde abonnee van de GezinsGids.
Aan de ontvanger vragen wij om aan te tonen dat er sprake is van een een zeer klein leef-budget. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door een verklaring van de diaconie, voedselbank of schuldsanering/schuldhulpverlening.
Na goedkeuring én bij beschikbaarheid van een schenker start het abonnement voor een periode van een half jaar.
Wanneer na dit halve jaar het abonnement nog steeds gewenst (en nodig) is kunt u dit kenbaar maken zodat we het abonnement kunnen verlengen. Ook hierbij geldt dat dit alleen mogelijk is wanneer er voldoende schenkers beschikbaar zijn.

Opgaven zijn mogelijk door het invullen van het onderstaande formulier. We willen u vragen om uw adresgegevens zo compleet mogelijk in te vullen. Na ontvangst sturen wij u – indien nodig – een bericht met daarin het verzoek voor het sturen van extra informatie.