alt‘Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen’. Eén van de vele uitspraken over vriendschap. Maar wat zegt de Bijbel over vriendschap en het zijn van een goede vriend? In het Bijbelboek Spreuken staat veel over vriendschap. De meest bekende tekst is wel Spreuken 17:17: ‘Een vriend heeft te allen tijde lief’.

De Heere Jezus heeft ook vrienden. In Johannes 15:14 staat: ‘Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede’. En: ‘Ik heb u vrienden
genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekendgemaakt’. Jezus wordt een Vriend van tollenaren en zondaren genoemd.

Cornelius deelt mooie momenten met zijn vrienden. Als Petrus in zijn huis komt, nodigt hij zijn vrienden uit. Als de vrouw in de gelijkenis haar penning gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt: ‘Weest blijde met mij!’
Met wie moeten je vrienden zijn? De Bijbel is daar heel duidelijk over. In Spreuken 13:20 staat: ‘Die met de wijzen omgaat, zal wijs worden; maar die der zotten (=dwazen) metgezel (=vriend) is, zal verbroken worden’. Ook in het Nieuwe Testament, in het boek Jakobus, roept God op om in wijsheid vrienden te kiezen: ‘Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld’.
De Bijbel schetst geen rooskleurig beeld van vriendschap. Dat komt door de zonde. Wees daarom voorzichtig bij het kiezen van vrienden en wees niet verbaasd als vriendschap pijn en teleurstelling teweegbrengt.

Sleutel tot vriendschap
Er zijn twee soorten vrienden: kennissen en echte vrienden. Beide zijn belangrijk, al heb je meer aan echte vrienden. Vriendschappen ontstaan door het voeren van gesprekken met elkaar. Door geen tijd en innerlijke ruimte te maken om echt te luisteren, verhinder je het ontstaan van een echte, intieme vriendschap.
Echte vriendschap vereist tijd om met elkaar te praten. Genegenheid en trouw vormen de sleutel tot echte vriendschap.
De vriendschap waarover de Bijbel spreekt, kenmerkt zich door dienen. Dat kun je doen door er op de momenten dat het nodig is voor je vrienden te zijn. Daarbij is het belangrijk tijd en wijze te weten. In Spreuken 25:17 staat: ‘Spaar uw voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van u worde en u hate’. De prijs die vriendschap kost, moet een positief doel dienen. Het is niet de bedoeling om je op te dringen aan je vrienden.

Dit is een selectie uit een artikel dat eerder verscheen in de GezinsGids.