Afbeelding_2

Wie wil er niet vrij zijn! Dit geldt voor mensen die gevangen zitten. Maar ook voor jongeren (en ouderen) die voor hun gevoel tot en met gebonden zijn.

Het lijkt ideaal om vrij te zijn van thuis, vrij van je opvoeding, vrij van al die wetten en regeltjes. Zo verlangen sommigen alle banden te verbreken en vrij te zijn van de kerk, vrij van God!Als je eenmaal kunt doen en laten wat je zelf wilt, dan ben je pas vrij, denken ze dan.

 

In het verkeer kun je je geremd voelen door de vele verkeersregels. Als je al die voorschriften zou afschaffen en iedereen zijn gang zou laten gaan, zou je dan vrij zijn?Als er op Schiphol geen verkeerstoren was en piloten zich niets zouden aantrekken van ‘aanwijzingen’ vanuit die toren, wat zou er dan gebeuren? De rampen zouden niet te overzien zijn. Het zou een grote chaos worden. Het leven zou onleefbaar zijn.

Vrijheid van meningsuiting heeft zijn grenzen, want vloeken is zonde. Vrijheid van godsdienst heeft beperkingen. In de naam van Allah kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren. In hooggeroemde vrijheid kan een meerderheid een minderheid deze vrijheid ontnemen, terwijl de Heere zegt dat je de meerderheid in het kwaad niet mag volgen.

 

Een jongen meende dat hij thuis veel te veel gebonden was. Hij moest zich aan allerlei regels houden. Hij was wel thuis, maar hij voelde zich niet thuis. Intens verlangde hij naar vrijheid buitenshuis. Op een gegeven moment vertrok hij, met het geld van de erfenis bij zich. Hij dacht nu vrij te zijn. Met nieuwe vrienden, met de nodige feestjes. Totdat het geld op was. Dan blijkt wie je vrienden zijn! Hij was vrij, volgens zijn overtuiging. Maar wat bleek? Hij was niet eens vrij in wat hij wilde eten. Aan handen en voeten gebonden. Ten diepste eenzaam. Zo laat de Heere Jezus het zien in de gelijkenis van de verloren zoon.

 

Hoe komt het dat je vrij wilt zijn? Omdat je vader Adam heet en je dezelfde vrijheidsdrang hebt, die er bij hem en zijn vrouw was: weg van God, doen en laten waar je zelf zin in hebt. Zo ben je in de duisternis beland en ben je gebonden door de boze, ver van God. Dat is nu de vrijheid waarnaar je verlangt!

 

Onderscheiden

 

Er zijn wetten die God stelt. We hebben ook te maken met menselijke regels. Wanneer je thuis bent, heb je je te houden aan huisregels. Daarover kun je in vrede met elkaar  spreken, ook al heb je daar een verschillende mening over. In goed overleg zijn afspraken te maken. Erg is het wanneer dit niet gebeurt in de vreze des Heeren en het zelfs hard tegen hard gaat. Dat wil God niet. In het gewone verkeer, en zeker thuis, maken we afspraken en houden we ons eraan. Soms zijn er in de kerk ook regels, die niet direct uit het Woord van God komen en die toch het leven van de gemeente in goede banen kunnen leiden. Zelfs al is er verschil van gevoelen mogelijk.

Wanneer het echter over de Wet van de Heere gaat, is elke discussie uitgesloten. We hebben dan te maken met het: alzo zegt de Heere. Daaraan is ieder gebonden. Het gebod van God is heilzaam. Voor onszelf en voor heel de samenleving. David zong er al van: hoe lief heb ik Uw wet!

 

Helemaal vrij

 

Als je de Heere niet lief hebt, kun je wel proberen overeenkomstig het gebod van God te leven, maar voel je je niet vrij. Je voegt je wel, maar je zou anders willen. Als God er niet was, als Zijn gebod er niet was…

Wanneer je echter de Heere leert kennen, krijg je Zijn geboden lief. Dan heb je er zin in om deze te houden. Wat voor een ander knellend is en als een beperking van eigen vrijheid wordt ervaren, wordt dan voor jou als iets moois beleefd.

Vanuit de liefde tot God, Die door de Heilige Geest in je hart wordt gewerkt, verlang je er ook naar door de Heilige Geest geleid te worden. Om zo vrucht van de Geest te dragen, in liefde tot God en tot de naaste.

Als je de Heere vreest mag je doen wat je wilt. Je bent volkomen vrij in je doen en laten, want je wilt alles doen wat de Heere wil. Wel moet je vaak teruggeroepen worden, omdat je nog niet gestorven bent aan de zonde van het zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Dat geeft ‘gebondenheid’. Dan is bekering nodig. Bid daarom om in overeenstemming met de wil van God te leven. Want dan ben je pas echt vrij.