BaustelleMet meer dan een half miljoen werklozen is het dringen geblazen op de arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds vacatures, maar soms storten honderden mensen zich op die ene functie. Dan is het belangrijk dat je als sollicitant in positieve zin opvalt. Hoe kom je als werkloze sneller aan een baan?

 

Mensen die in de Werkloosheidswet (WW) terechtkomen, krijgen te maken met uitkeringsinstantie UWV. De dienstverlening van deze organisatie is het afgelopen jaar nogal veranderd. Persoonlijke gesprekken met een werkcoach hebben plaatsgemaakt voor digitaal contact. Ook is het sinds het begin van dit jaar niet meer mogelijk om een door het UWV bekostigd re-integratietraject te volgen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit soort trajecten te weinig waarde en lukt het mensen met een WW-uitkering vaak om op eigen kracht een nieuwe baan te vinden.

 

Het gevolg van dit beleid is echter wel dat veel werklozen met de handen in het haar zitten. Ze willen graag aan het werk, ze solliciteren zo veel mogelijk, maar het lukt hun niet om ertussen te komen. Misschien is het dan goed om het hele sollicitatieproces eens onder de loep te nemen. Daarom: een aantal handvatten.

 

Benut uw netwerk. Een groot deel van de vacatures wordt niet meer vervuld door het plaatsen van een personeelsadvertentie, maar met behulp van informele contacten. Vertel daarom aan zo veel mogelijk familieleden en kennissen dat u werkloos bent en een nieuwe baan zoekt. Vraag hun om de ogen en oren open te houden en u te tippen als er ergens een vacature ontstaat.

 

Maak een persoonlijk sollicitatieplan. Wie geen plannen maakt, plant een mislukking, luidt een gezegde. Solliciteren betekent hard werken, doelgericht bezig zijn. Breng structuur aan in uw sollicitatie-activiteiten door een persoonlijk sollicitatieplan te maken. Daarin schrijft u op naar welke functies u gaat solliciteren, wanneer en hoe vaak u dat doet en hoeveel geld u eventueel wilt uitgeven aan ondersteuning bij het uitvoeren van uw plannen.

 

Maak gebruik van de beschikbare regelingen. Veel WW’ers weten niet dat zij drie maanden met behoud van uitkering op proef mogen werken bij een bedrijf. Ook zijn vijftigplussers vaak niet op de hoogte van de premiekorting van 6500 euro, waar een werkgever drie jaar lang gebruik van kan maken. Deze regelingen kunnen drempelverlagend werken om aan een baan te komen.

 

Speel in op bestaande vooroordelen. Bij ondernemers heerst nogal eens het vooroordeel dat met name oudere werknemers duur, vaak ziek en niet flexibel zijn. Deels is dat waar, maar daar staan veel positieve eigenschappen tegenover. Het zijn vaak loyale, gemotiveerde werknemers met veel vakkennis en levenservaring.

 

Kijk breder. Beperk de zoektocht naar werk niet tot uw eigen beroep, maar wees daarin flexibel. Een werkloze timmerman weet wellicht dat het voorlopig lastig zal zijn om met hamer en zaag de kost te verdienen. Pak dus de (digitale) telefoongids erbij en ga alle rubrieken die op de gele pagina’s staan langs. Stel daarbij steeds de vraag welke mensen in die branches werken en of het mogelijk ook iets voor u zou kunnen zijn. Daarmee bereikt u soms een verrassende doorbraak in uw denken en doen!

 

Durf een opvallende sollicitatiebrief te schrijven. Het schrijven van een goede sollicitatiebrief is uiterst belangrijk. Als een werkgever honderd sollicitatiebrieven krijgt, worden slordig uitziende reacties of brieven met taalfouten meteen terzijde gelegd. Vraag hulp bij het opstellen van de brief. Ook de stijl is belangrijk. De meeste brieven beginnen met zinnen als: ‘Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw advertentie in De Koerier, waarin u een vrachtwagenchauffeur vraagt …’ Met zo’n brief onderscheidt u zich niet van de 99 andere sollicitanten. Er is een beetje durf voor nodig, maar gegarandeerd dat uw brief opvalt als u begint met: ‘Geachte heer/mevrouw, Als er diesel door je aderen stroomt, wil je niets liever dan een stuur in je handen hebben. Daarom was ik blij dat ik uw advertentie in De Koerier zag, waarin u een vrachtwagenchauffeur vraagt.’ De glimlach die de lezer van zo’n brief op z’n gezicht krijgt, kan nét de aanleiding zijn om u uit te nodigen voor een gesprek.

 

Bedenk waarom u de beste kandidaat bent voor de aangeboden functie. Waar bent u goed in? Waarom zou een werkgever een foute beslissing nemen door u niet aan te nemen? Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek, straal dan uit dat u de werkgever iets te bieden hebt. Ga het gesprek positief, zelfverzekerd in. Dat kan lastig zijn na de zoveelste afwijzing, maar zie elk gesprek vooral als een nieuwe kans.

Schrijf u in bij uitzendbureaus. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers die via een uitzendbureau bij een bedrijf binnenkomen, een contract krijgen aangeboden. Schrijf u daarom in bij zo veel mogelijk uitzendbureaus en ga er regelmatig persoonlijk langs om te vernemen of men werk voor u heeft. Daarmee laat u zien dat u graag wilt werken en dat vergroot de kans dat het uitzendbureau u bij een bedrijf voordraagt.

 

Blijf uit de Bijstand. Als iemand al vaak heeft gesolliciteerd, maar soms na anderhalf jaar nog geen werk gevonden heeft, gebeurt het vaak dat hij minder actief wordt in het zoeken naar een baan. Hoe langer iemand werkloos is, hoe kleiner de kans op werk en hoe groter de kans om in de Bijstand terecht te komen. Dat heeft grote gevolgen. Pas als iemand bijna geen vermogen meer heeft en hij zijn eigen huis grotendeels heeft ‘opgegeten’, komt hij in aanmerking voor een Bijstandsuitkering. Van die uitkering wordt ook nog eens het inkomen van de eventuele partner afgetrokken.

 

Begin voor uzelf. Mensen met een WW-uitkering kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om te onderzoeken of het starten van een eigen onderneming bij hen past. Dit moet u overleggen met de werkcoach van het UWV. U mag in dit geval een half jaar met behoud van uitkering ontdekken of er een ondernemer in u schuilt.

GezinsGids Sollicitatieraining:

In dit artikel werden enkele aandachtspunten genoemd. Er zou nog veel meer over dit onderwerp te zeggen zijn. Speciaal voor mensen met een WW-uitkering organiseert de GezinsGids daarom in samenwerking met Talenta, een organisatie die hulp biedt bij het vinden en behouden van werk, een tweedaagse sollicitatietraining. In deze training is onder meer aandacht voor:

• De Werkloosheidswet. Welke mogelijkheden biedt deze wet? Waar moeten mensen met een WW-uitkering op letten;

• Het maken van een persoonlijk sollicitatieplan;

• Het schrijven van een originele, opvallende sollicitatiebrief;

• Het benaderen van werkgevers;

• Het sollicitatiegesprek;

• Onderwerpen die door de cursisten worden aangedragen.

Cursusdagen: D.V. woensdag 21 november en 12 december 2012

Tijd: van 9.00 tot 16.30 uur

Plaats: Veenendaal (bij veel belangstelling ook in andere regio’s)

Cursusleider: Herman Beldman, jobcoach/regiocoördinator bij Talenta

Kosten: € 75,- per persoon voor GezinsGidslezers (overigen € 125,-),

inclusief lunches en cursusmateriaal

Aanmelden kan tot en met 14 november door het sturen van een e-mail naar sollicitatietraining@gezinsgids.nl.