altOnder jongeren is de kreet ‘yolo’ populair. Ze gebruiken het onderling. Misschien gebruik je het ook wel. Vooral op sociale media is het een veelgebruikte uitdrukking. Het is een afkorting van het Engelse You Only Live Once. In het Nederlands betekent het eenvoudig: ‘je leeft maar één keer’.

Het neemt de plaats in van het aloude Latijnse gezegde Carpe Diem (pluk de dag). Deze korte kreet van slechts vier letters staat nu symbool voor een bepaalde levensstijl. Je leeft maar één keer! Geniet er dan van. Doe wat je wilt. 


Achtergrond

We zien het gebeuren om ons heen. Alles moet leuk zijn. Alles draait om lol. We delen alleen leuke shots. Het leven moet één groot feest lijken. Iedereen moet meedoen. Voor de zieke, de zwakke, de eenzame of verdrietige mens is geen plaats meer. Zij verstoren alleen maar het goede gevoel. Alles moet uit dit leven gehaald worden. Het leven, dat begint als je geboren wordt en eindigt als je gestorven bent. Aan het laatste moet maar vooral niet veel gedacht worden. Je leeft nu! Aan de dood – laat staan het leven na de dood – wordt nauwelijks nog gedacht. Het besef van de eindigheid van dit leven is ver naar de achtergrond verdreven.


Wereldgelijkvormig

Yolo, het parool van de wereldse jeugd gaat niet je voorbij. Het dringt overal in door. Op scholen moeten leraren van alles uit de kast halen, zodat je hun lessen nog ‘leuk’ vindt. De kennisoverdracht staat niet meer centraal, maar de beleving van de les. In het kerkelijke jongerenwerk wordt krampachtig van alles uitgeprobeerd om de jeugd maar bij de kerk te houden. Allerlei bijzondere activiteiten worden bedacht om de jeugd te trekken. Je ziet dat veel jongeren afhaken voor een gewone catechisatieavond of jongerenavond. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Thuis doe je er ook aan mee. Een eenvoudig koekje bij de thee vind je te min. Een verjaardagspartijtje met een fles cola en een zak chips op tafel is te weinig. Een dagje uit met de rest van de familie moet wel iets spectaculairs bevatten. Het moet allemaal groter, leuker en stoerder. Je leeft voor de kick. Ieder zijn eigen genietmomentje.


Gevolgen

De yolo-cultuur heeft echter grote gevolgen. Het maakt het leven oppervlakkig en los. Er zit geen diepte meer in. Alles moet even snel gebeuren. Het gaat om de ervaring van de kick. Zo wordt er gehold van de ene ervaring naar de andere ervaring. Je moet het hebben meegemaakt en gevoeld. Het maakt ook hijgerig, want nooit heb je genoeg. Altijd meer weer op zoek naar een nieuwe ervaring en een nieuwe beleving. Genieten is een doel op zichzelf. In de Bijbel staat genieten nooit op zichzelf. Daar vindt genieten altijd plaats in het samenleven met anderen, denk aan Prediker 9:9. Bovendien staat genieten in de Bijbel altijd in het licht van de verborgen omgang met de HEERE, Die zo veel heeft gegeven. Dat mag stemmen tot dankbaarheid.

Uiteindelijk blijkt de yolo-cultuur ook erg egoïstisch. Alles draait ten diepste om jezelf: om jouw gevoelens, jouw beleving en jouw geluk. Dat raakt ook de omgang met je naaste. Relaties worden minder vast. Relaties worden vooral gebruikt om er zelf beter van te worden. Wanneer je de ander niet meer nodig hebt voor het bereiken van jouw doelen wordt die ander net zo gemakkelijk weer gedropt en ingeruild voor iemand anders. Wat maakt het ook uit: yolo!

 

Dit is een selectie van een artikel uit de GezinsGids van 10 november.